Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt00000089xN"

O studiach

Celem studiów jest kształcenie liderów wspierania dobrostanu psychicznego w aspekcie indywidualnym i organizacyjnym.

Dobrostan człowieka to konstrukt złożony, niedający się zawrzeć w krótkiej definicji. Pojęcie to odwołuje się do wielu wymiarów dotyczących zdrowia psychicznego, somatycznego, jakości zróżnicowanych procesów psychicznych, nawyków i relacji międzyludzkich. Wspieranie dobrostanu psychicznego jest jednym z głównych zadań stojących zarówno przed specjalistami z obszaru mental health, jak i liderami organizacji.

Absolwenci kierunku posiadają szerokie kompetencje w zakresie pełnienia roli liderów dobrostanu człowieka dorosłego. Stosując szeroko-obszarową wiedzę dotyczącą najnowszych danych z obszaru dobrostanu psychicznego w jego zróżnicowanych wymiarach są w stanie diagnozować poziom dobrostanu oraz budować plany wspierania dobrostanu jednostkowego/organizacyjnego.

Więcej informacji o studiach

Nauka obejmuje wiele wymiarów dotyczących zdrowia psychicznego, somatycznego, jakości zróżnicowanych procesów psychicznych, nawyków i relacji międzyludzkich. Słuchacze zyskują kompetencje diagnozowania poziomu dobrostanu oraz kształcą umiejętności z zakresu empatii, budowania relacji z innymi, pracy zespołowej, inspirowania i motywowania.

Zdobyta wiedza może posłużyć do planowania interwencji pomocowych we własnych obszarach działania oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się dobrostanem. Dzięki holistycznemu podejściu, możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu wellbeing także w sytuacji choroby czy niepełnosprawności.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia kierujemy do specjalistów zajmujących się kształtowaniem dobrostanu człowieka w kontekście jednostki oraz organizacji. Adresatami studiów są m.in.:

 • psychologowie
 • psychoterapeuci
 • coach’owie i trenerzy
 • pracownicy działów HR
 • lekarze psychiatrzy
 • pielęgniarki
 • pedagodzy
 • psychoedukatorzy w obszarze dobrostanu

Dlaczego warto?

 1. Zapoznasz się z najbardziej aktualnymi teoriami na temat dobrostanu oraz wynikami badań na temat jego uwarunkowań.
 2. Zdobędziesz wiedzę na temat składowych dobrostanu i możliwościach wpływania na nie.
 3. Poznasz metody diagnozy dobrostanu osoby dorosłej i organizacji.
 4. Opanujesz techniki wspierania dobrostanu zarówno w pracy z klientem indywidualnym, jak i w organizacji.
 5. Nauczysz się tworzyć efektywne programy edukacyjne na temat dobrostanu, adresowane do określonych grup społecznych.
 6. Dowiesz się, skąd czerpać informacje o wynikach najnowszych badań z obszaru dobrostanu.

Program studiów

Bloki tematyczne

Dobrostan w kontekście indywidualnym

Dobrostan w kontekście organizacyjnym

Emocje a dobrostan

Motywacja i siła woli

Zdrowie somatyczne a dobrostan

Zdrowie psychiczne a dobrostan

Praktyczne aspekty komunikacji w firmie

Sen a dobrostan

Dieta a dobrostan

Relacje w bliskich związkach

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć. Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio co dwa tygodnie.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że zajęcia będą odbywać się stacjonarnie lub online (z przewagą zajęć stacjonarnych). Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie końcowego testu wiedzy (minimum 60% punktów)
 • Zaliczenie zajęć seminaryjno-warsztatowych na ocenę pozytywną

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Zajęcia poprowadzą psychologowie – naukowcy i nauczyciele akademiccy oraz praktycy, przedstawiciele zawodów medycznych (lekarz, dietetyk), coach wellness i praktycy wspierania dobrostanu w wymiarze indywidualnym i organizacyjnym.

  Kierowniczki merytoryczne kierunku

 • dr
  Ewa Jarczewska-Gerc
  dr
  psycholog społeczny, trener biznesu
 • dr
  Magdalena Nowicka
  dr
  psycholog, specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych
 • lek. med.
  Bartosz Fiałek
  lek. med.
  lekarz, reumatolog
 •  
  Piotr Grzesik
   
   
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Marta Jackowska
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  psycholog zdrowia, jej naukową pasją jest literatura snu, którą zajmuje się od kilkunastu lat
 • dr
  Marzena Sekuła
  dr
  psycholożka, psychoterapeutka
 •  
  Wojciech Stefaniak
   
  psychoterapeuta
 •  
  Ewa Stelmasiak
   
  trenerka zarządów i liderów

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 880 PLN 8 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 4 150 PLN 8 300 PLN
Zapłać w 1 racie 7 900 PLN 7 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj