Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt00000089xP"

O studiach

Celem studiów jest dostarczenie narzędzi do efektywnego zarządzania różnorodnością kulturową i społeczną w organizacjach.

Studia podyplomowe „Zarządzanie różnorodnością w organizacji – praktyka w zakresie Diversity&Inclusion” to wyjątkowy program edukacyjny, który odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie efektywnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy.

Program ten kładzie silny nacisk na rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia, akceptacji i zarządzania różnorodnością kulturową, społeczną i zróżnicowaniem pod względem płci i wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, sytuacji rodzinnej, stanu cywilnego, wyglądu, zdrowia i niepełnosprawności.

Słuchacze i słuchaczki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia inkluzywnego środowiska pracy, promowania równości szans, a także wykorzystywania różnorodności jako źródła innowacji i wzrostu konkurencyjności. Program łączy teorię z praktyką, oferując studia przypadków, warsztaty oraz spotkania z ekspertami i ekspertkami z różnych branż.

 

Partnerzy kierunku

Studia realizujemy we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200).

Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

Czy to studia dla ciebie?

Zapraszamy osoby, które ukończyły studia wyższe (warunek konieczny) i chcą skutecznie zarządzać różnorodnością w środowisku pracy.

Odbiorcami studiów są m.in:

 • menadżerowie/menedżerki i liderzy/liderki zespołów: osoby na stanowiskach kierowniczych, które chcą lepiej zarządzać zróżnicowanymi zespołami.
 • specjaliści/specjalistki, menedżerowie/menedżerki, eksperci i ekspertki – pracownicy i pracowniczki działów HR, Learning&Development i Diversity&Inclusion
 • pracownicy/pracowniczki organizacji pozarządowych i społecznych: Osoby zaangażowane w działania na rzecz różnorodności i inkluzywności
 • osoby pracujące w organizacjach publicznych takich jak szkoły, przedszkola, urzędy i inne jednostki, w których tematyka różnorodności może być szczególnie ważna.
 • osoby tworzące strategie zwiększające inkluzywność i zaangażowanie pracowników
 • konsultanci/konsultantki i trenerzy/trenerki biznesu, którzy/które chcą poszerzyć swoją ofertę szkoleń o zarządzanie różnorodnością
 • osoby zaangażowane w działania na rzecz różnorodności i inkluzywności

Dlaczego warto?

 1. nabyte umiejętności i wiedza pomogą Ci w tworzeniu inkluzywnych, bardziej otwartych i akceptujących różnorodność środowisk pracy, co ma pozytywny wpływ na dobrostan pracowników.
 2. zwiększysz świadomość kulturową i społeczną: zrozumiesz różne kultury, perspektywy i tła, co jest kluczowe w globalizującym się świecie biznesu
 3. nauczysz się zarządzać dynamiką zespołową, dowiesz się jak różnorodność wpływa na zespoły i pozwala na efektywniejsze zarządzanie i wykorzystanie potencjału różnych członków zespołu
 4. będziesz mieć możliwość wspierać innowacyjne i kreatywność w swoim środowisku pracy, dzięki poznaniu różnorodnych perspektyw, pomysłów i rozwiązań
 5. rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne. Nauka zarządzania różnorodnością wiąże się z rozwojem umiejętności komunikacyjnych i empatii, co jest nieocenione w budowaniu efektywnych zespołów i środowisk pracy

Sprawdź więcej powodów, dla których warto studiować

Dzięki studiom:

 • Otrzymasz wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej w organizacji, zarządzania różnorodnością społeczną i zróżnicowaniem pod względem płci i wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, sytuacji rodzinnej, stanu cywilnego, wyglądu, zdrowia i niepełnosprawności.
 • Poznasz podstawy prawne o zarządzaniu różnorodnością w kontekście migracji i uchodźstwa.
 • Nauczysz się pojęć, związanych z kulturą organizacyjną, zarządzaniem inkluzywnym oraz wybranych zagadnień psychologii społecznej, wyjaśniających powiązanie emocji, stereotypów i uprzedzeń.
 • Zdobędziesz narzędzia dla liderów i liderek, które umożliwiają zarządzanie w zakresie Diversity&Inclusion. Otrzymasz wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów, wynikających z różnic, empatycznego przywództwa, pracy z oporem.
 • Poznasz dobre praktyki z zakresu wdrażania strategii Diversity&Inclusion w organizacji.

W trakcie zajęć:

 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej, zarządzania różnicami wynikającymi m.in. z płci, orientacji seksualnej, wieku, orientacji seksualne i tożsamości płciowej.
 • Nauczysz się eliminować uprzedzenia w organizacji, radzić sobie z konfliktami i oporem, wynikającym ze zróżnicowania.
 • Będziesz umieć budować inkluzję i zróżnicowanie w zespole, budować postawę empatycznego lidera, radzić sobie z trudnymi emocjami – swoimi i innych, budować kontakt i porozumienie z innymi w modelu 4 kroków NVC.
 • Nauczysz się wypracowywania strategii w zakresie Diversity&Inclusion i współpracy z zarządem w zakresie jej realizacji oraz skutecznie ustawiać cele i mierzyć wyniki w tym zakresie.

Program studiów

Blok tematyczny

Różnorodność – teoria i dobre praktyki

wykład

Podstawy zarządzania różnorodnością

wykład / warsztaty

Różnorodność kulturowa w organizacji

wykład / warsztaty

Różnorodność społeczna, płciowa, zarządzanie wiekiem, zróżnicowanie pod kątem orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, sytuacji rodzinnej, stanu cywilnego, wyglądu, zdrowia i niepełnosprawności

warsztaty

Dobre praktyki z zakresu wdrażania strategii Diversity & Inclusion w organizacji

Blok tematyczny

Zarządzanie a różnorodność

warsztaty

Empatyczne przywództwo

warsztaty

Wyzwania lidera w zarządzaniu różnorodnością w zespole

warsztaty

Narzędzia i techniki zarządzania różnorodnością

Blok tematyczny

Aspekty prawne

wykład

Aspekty prawne zarządzania różnorodnością w organizacji, w tym problematyka uchodźstwa i migracji

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów i warsztatów. Zjazdy odbywają się w weekendy, zwykle co dwa tygodnie.

Studia odbywają się w formule online.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach
 • Test semestralny sprawdzający nabytą wiedzę oraz umiejętności
 • Praca pisemna
 • Praca projektowa

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra wykładowców i wykładowczyń to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie Diversity & Inclusion. W swojej pracy zawodowej zgłębiają tematy związane z inkluzywnością, różnorodnością i równością. Prowadzą sesje szkoleniowe, mentoringowe i inspiracyjne, pomagając w organizacjach tworzyć politykę włączając.

  Kierowniczka kierunku

 •  
  Natalia Gozdowska
   
  ekspertka ds. szkoleń, komunikacji, rozwoju, coach
 •  
  Magdalena Bukala
   
  trenerka i coach w programach związanych ze zmianą kariery
 •  
  Izabela Chojnacka-Naskręt
   
  certyfikowana trenerka, konsultantka biznesu, asesorka sesji AC/DC, certyfikowana coach
 •  
  Emilia Kacprzyk
   
  menedżerka HR
 •  
  Aleksandra Passendorfer
   
  trenerka biznesowa, psycholożka, arteterapeutka
 • dr
  Michał Szypniewski
  dr
  prawnik, wykładowca akademicki

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1180 PLN 11 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 5 650 PLN 11 300 PLN
Zapłać w 1 racie 10 900 PLN 10 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na 7 dni przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj