logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki, które chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z obszaru marketingu.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Nowoczesna komunikacja marketingowa

 • Rerutacja zakończona. 

O studiach

"Nowoczesna Komunikacja Marketingowa to studia stworzone przez praktyków dla praktyków. Prowadzone przez doświadczoną kadrę specjalistów, kierowane są do osób posiadających minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy. Jako jedne z nielicznych na rynku pozwalają uporządkować i doskonalić praktyczne umiejętności z obszaru marketingu.
Dostarczają wiedzy i narzędzi potrzebnych do rozwiązywania realnych i aktualnych sytuacji marketingowych oraz umiejętności pozwalających na skuteczne zarządzanie biznesem i świadome budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej swojej marki."

knapikIlona Knapik
Kierownik merytoryczny kierunku "Nowoczesna komunikacja marketingowa"

Adresaci

Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki oraz wszystkich, którzy posiadają minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy i chcą doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności z obszaru marketingu.

Cel

Absolwenci zyskają kompetencje pozwalające na samodzielne planowanie i organizację działań reklamowych oraz dobór odpowiednich narzędzi marketingowych. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą im możliwość skutecznego zarządzania biznesem i świadomego budowania trwałej przewagi konkurencyjnej swoich marek.

Celem studiów jest poszerzenie praktycznych umiejętności związanych z:

 • kształtowaniem pozycji marki i firmy na rynku,
 • nowoczesną komunikacją marketingową,
 • psychologicznymi aspektami zachowań rynkowych.

Liczba miejsc

25 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Czas trwania

dwa semestry w formie weekendowych zjazdów około dwa razy w miesiącu.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • samodzielnie przygotowana strategia marketingowa,
 • test sprawdzający przekrojową wiedzę ze wszystkich przedmiotów.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019

Organizacja i tematyka zajęć

Strategiczne planowanie komunikacji marketingowej, wspierającej osiąganie celów biznesowych, jest ciągle kluczową umiejętnością, decydującą o sukcesie firm. Dynamiczne zmiany ekonomiczne i zachowań klientów motywują do szukania nowych kanałów komunikacji i form przekazu. Wiedza w dziedzinie marketingu szybko się dezaktualizuje, stąd nieustanna potrzeba jej uzupełniania oraz konfrontacji z rzeczywistością i pojawiającymi się trendami.

Program studiów obejmuje 208 godzin dydaktycznych, realizowanych w formie seminariów i praktycznych warsztatów. Tematyka zajęć podzielona jest na bloki:

WPROWADZENIE DO ŚWIATA MARKI

Psychologiczne mechanizmy reklamy (8 godz)

 • Procesy poznawcze.
 • Nastroje i emocje w reklamie.
 • Psychologia reklamy – postawy odbiorców.
 • Psychologiczne oddziaływanie reklamy.
 • Możliwości i ograniczenia reklamy z perspektywy psychologicznej.

KREATYWNOŚĆ W PRAKTYCE

FLOE JUMPING – czyli teoria i praktyka kreatywnego myślenia (16 godz)

 • Kreatywność jako wynik działania czynników zewnętrznych, społecznych, biologicznych, osobowych.
 • Poznanie m.in. takich narzędzi i metod jak: Mindmap, ZWI, mapy empatii, metody odskoczni, prowokacji, techniki Walta Disney'a, 6 kapeluszy.
 • Ćwiczenia praktyczne z najważniejszych metod.
 • Praktyczna burza mózgów wykorzystująca poznane informacje.

Marketing przyszłości (16 godz)

 • Najnowsze trendy, rozwiązania i ciekawostki ze świata marketingu.
 • Mobile marketing, video marketing, marketing automation, viral, wykorzystanie technologii w działaniach reklamowych, RFID, geolokalizacja, strony RWD, remarketing, lead generation, real time marketing, rich content, content marketing, współpraca z influencerami, personalizacja video, marketing dynamiczny, RTB, audience buying, programatic.
 • CRM/bazy danych/modelowanie/ BIG DATA.
 • Neuromarketing.
 • Ekonomia behawioralna.

Sztuka prezentacji (16 godz.)

 • Praktyczne warsztaty, w trakcie których każdy uczestnik/uczestniczka ma możliwość przedstawienia prezentacji i otrzymania konstruktywnej informacji zwrotnej. Wystąpienia są nagrywane na kamerę.
 • Programy, które ułatwiają przygotowanie prezentacji.
 • Cechy dobrej prezentacji.
 • Jak się przygotować do prezentacji?
 • Jak planować prezentację w zależności od celu?
 • Jak sobie radzić z tremą podczas wystąpień?

Copywriting - kreatywna praca z tekstem (8 godz.)

 • Wyróżniki stylowe komunikatów reklamowych.
 • Warsztat copywritera, czyli środki stylistyczne, narzędzia i metody wykorzystywane do tworzenia reklam.
 • Kompozycja tekstów reklamowych na przykładzie reklam prasowych, telewizyjnych, internetowych i radiowych.
 • Metody stymulujące kreatywne myślenie podczas pracy nad tekstem reklamowym.
 • Techniki perswazyjne.
 • Trendy w copywritingu.

Webwriting - sztuka pisania w Internecie (8 godz.)

 • Konsumpcja treści przez użytkowników w Internecie.
 • Dobre praktyki w zakresie tworzenia tekstów na stronę internetową, landing page, do newsletterów, kreacji reklamowych.
 • Czym jest content marketing?
 • Dobieranie odpowiednich słów kluczowych w kontekście SEM (marketingu w wyszukiwarkach) – warsztaty.
 • Jak tworzyć skutecznie teksty pod kątem wyszukiwarek?
 • Jak optymalizować określone elementy tekstowe na stronie internetowej w kontekście SEO - warsztaty.

 

OBSZARY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ:

Strategia marketingowa (16 godz.)

 • Obecne trendy w komunikacji marketingowej na świecie
 • Tradycyjne podeście do budowy strategii komunikacji marketingowej
 • Budowanie komunikatów
 • Pozycjonowanie produktów i marek na macierzach dwuwymiarowych
 • Analizowanie grupy docelowej, rynku, konkurencji
 • Analiza procesu decyzyjnego klienta
 • Insight, USP – definicja i przykłady
 • Przegląd kanałów komunikacji
 • Archetypy osobowe
 • Idealny Brief – dobre i złe praktyki

Wprowadzenie i repozycjonowanie marki (16 godz.)

 • Fundamenty marki.
 • Marketing-mix rynku dóbr
 • Marketing-mix rynku usług
 • Pozycjonowanie marki
 • Obszary możliwego repozycjonowania marki
 • Rola innowacji w pozycjonowaniu marki
 • Pozycjonowanie startupów i Strategia Błękitnego Oceanu

Efektywne planowanie kampanii (8 godz.)

 • Ogólne zasady planowania mediów
 • Parametry mediowe oraz ich użyteczność w planowaniu kampanii
 • Planowanie kampanii telewizyjnej, radiowej, prasowej, outdoorowej
 • Internet – wskaźniki i zasady planowania
 • Modelowanie ekonometryczne w kampaniach reklamowych
 • Przykłady kreatywnych mediów
 • Warsztat – budowanie strategii mediowej

Marketing interaktywny (16 godz.)

 • Digital Marketing – wprowadzenie.
 • Marketing tradycyjny a digital marketing - specyfika działań.
 • Rola digital marketingu w całościowej strategii marki
 • Modele obecności w sieci
 • Etapy tworzenia digital marketing planu
 • Cele działań i ścieżka klienta w digitalu
 • Kluczowe kanały komunikacji digital w praktyce; mocne i słabe strony
 • Pozyskiwanie informacji; źródła danych i przydatne narzędzia
 • Persony digital w komunikacji
 • Podstawowe założenia kampanii PPC oraz przydatne narzędzia
 • Planowanie kampanii display; sieci reklamowe i modele rozliczeniowe
 • Mediaplan i action plan kampanii digital w praktyce; omówienie i przydatne wskazówki
 • Social listening w digital marketingu
 • Metody pomiaru efektywności działań, typy metryk internetowych
 • Rola analityki internetowej i podstawowe raporty Google Analytics
 • Ewaluacja w digital marketingu
 • Źródła wiedzy marketingowca

Social Media (16 godz.)

 • Idea social media i implikacje dla biznesu - obraz użytkownika w mediach społecznościowych
 • Strategiczne zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych,
 • Trendy w social media (semi-live video, short-video content, live streaming, boty, influencer marketing, user generated content) i ich wykorzystanie w komunikacji mark,
 • Funkcje i możliwości promocyjne kanałów: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i Slidshare, Youtube, Pinterest i Snapchat,
 • Zarządzanie profilem osobistym i firmowym na Facebooku, Twitterze, LinkedIn i Slideshare,
 • Analiza efektywności działań w mediach społecznościowych (sposoby i narzędzia),
 • Social shopping w praktyce (Facebook, Instagram, Pinterest).

Jak współpracować z mediami (16 godz.)

 • Jak dobrać media i skutecznie budować relacje z dziennikarzami?
 • Narzędzia współpracy z mediami.
 • Warsztat pisania informacji prasowej.
 • Nowoczesne sposoby dystrybucji informacji prasowych.
 • Jak zainteresować dziennikarza tematem?
 • Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

Prawo reklamy oraz własność intelektualna w reklamie i marketingu (8 godz.)

 • Polskie regulacje prawa reklamy (regulacje ogólne i wybrane regulacje branżowe)
 • Reklama nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd
 • Reklama porównawcza
 • Zgody marketingowe, SPAM i ochrona danych osobowych w reklamie
 • Reklama jako utwór chroniony prawem autorskim
 • Ochrona marki jako znaku towarowego
 • Case study

Marketing B2B - synergia strategii i nowych technologii (16 godz.)

 • Nowoczesny marketing B2B (business-to-business) - kluczowe pojęcia i charakterystyka działań w środowisku klientów biznesowych oraz rola w rozwoju firm.
 • Wpływ nowych technologii na zmiany zachowań klientów. Implikacje dla marketingu oraz firm.
 • Personalizacja, Customer Experience (CX), ABM, AI i blockchain w marketingu - wybrane zjawiska i technologie w obszarze B2B.
 • Strategie, taktyki i kluczowe narzędzia w B2B.
 • Buyer persony - jak je tworzyć i wykorzystywać w praktyce?
 • Cykl zakupowy w B2B - etaty i mapowanie buyer's journey.
 • Sposoby dotarcia do nowych klientów i pozyskiwania ich a retencja.
 • Social selling w B2B.
 • Strona internetowa zorientowana na realizację celów biznesowych i strategicznych.
 • MarTech - ekosystem narzędzi - kryteria wyboru i przydatne informacje w kontekście poszukiwania rozwiązań omówione na przykładach.
 • Współpraca na linii marketing-sprzedaż-zarząd zorientowana na rozwój biznesu.
 • Interaktywny warsztat dla uczestników, na podstawie wcześniej omówionych zagadnień.

Marketing Automation (8 godz.)

 • Automatyzacja Działań Marketingowych - wprowadzenie, omówienie zasad działania programów Marketing Automation.
 • Budowa kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi do automatyzacji - z jakich podstawowych elementów składają się kampanie i jak można je konfigurować w systemie.
 • Kroki tworzenia skutecznej kampanii w marketing automation: cel, założenia, segmenty dla kampanii, KPI, scenariusze.
 • Raporty i analiza: Zarządzanie wygenerowanymi szansami sprzedażowymi, śledzenie i rozpoznanie zachowań odbiorców kampanii - czyli co mierzyć w marketing automation, jak wyciągać wnioski i podejmować decyzje co do dalszych działań.
 • Warsztaty: opracowanie modelu kampanii wg podanych założeń i wprowadzenie go do programu Marketing Automation.
 • Możliwości nowoczesnych technologii w Marketing Automation - Sztuczna inteligencja (Artifical Intelligence) i uczenie maszynowe (Machine Learning), rozwijanie możliwości wykorzystania zautomatyzowanych działań oraz personalizowania komunikatów.

ZALICZENIE (16 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 800 zł
2 raty 3875 zł
1 rata 7500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłat (oprócz opłaty kwalifikacyjnej) należy dokonywać na indywidualne subkonto
(wygenerowane po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego Uniwersytetu SWPS):

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
w tytule prosimy wpisać nazwisko i imię kandydata oraz nazwę wybranego kierunku

Kasa uczelni czynna:
poniedziałek-piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki, wtorki, środy, piątki: 8.00 - 16.00
czwartki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.