logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla prawników kancelaryjnych, prawników in-house, prawników w sektorze publicznym i specjalistów od innowacji w branży prawniczej.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Legaltech i innowacje w branży prawniczej

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Pandemia koronawirusa dramatycznie przyspieszyła cyfryzację każdej branży na świecie. Sektor prawniczy w Polsce, który do tej pory podchodził do nowych technologii i innowacji dość sceptycznie został zmuszony z dnia na dzień do przeniesienia swojego biznesu do sieci.
Tymczasem na świecie kancelarie i korporacje inwestują w rozwiązania Legaltech. Według Forbesa w 2018 roku inwestycje w nowe technologie w branży prawniczej wzrosły o 713%. W znakomitej większość prawnicy zdają sobie sprawę z konieczności wprowadzania nowych narzędzi do kancelarii, czy działów prawnych jednak przed pandemią koronawirusa istniał dość wyraźny opór i nieufność odnośnie nowych rozwiązań.
Przyszłość nadeszła dużo wcześniej niż wszyscy się spodziewaliśmy. Z dnia na dzień znajomość narzędzi i umiejętność ich zastosowania przestała być przewagą konkurencyjną na rynku prawniczym, a stała się koniecznością."

Kamila KurkowskaKamila Kurkowska
Kierowniczka merytoryczna kierunku

Partner kierunku

logo womeninlaw      adwokatura polska logo   Nowe Logo PSPP jubileusz  logo oirp

Adresaci

Studia skierowane są do praktyków – prawników kancelaryjnych, prawników in-house, prawników w sektorze publicznym i specjalistów od innowacji w branży prawniczej oraz do osób związanych ze środowiskiem Legaltech, jak programiści, sprzedawcy, czy marketerzy w branży Legaltech. Studia adresowane są do tych osób, które chcą się rozwijać, iść z trendami albo nawet je wyprzedzać.
Studenci zdobędą wiedzę i doświadczenie, aby rozwinąć się w nowoczesnego prawnika i eksperta Legaltech, który jest w stanie wdrażać różne technologie w celu wspierania praktyki prawnej i stymulowania innowacji w całej branży.

Cel

Celem studiów podyplomowych „Legaltech i innowacji w branży prawniczej” jest rozwój kompetencji w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji oraz zrozumienia, czym jest i jak stosować rozwiązania z zakresu Legaltech. Digitalizacja, sztuczna inteligencja i powiązane technologie odgrywają szybko rosnącą rolę w praktyce prawnej.
Uczestnicy studiów poznają aspekty techniczne, wytłumaczone w przystępny sposób. Zdobędą wiedzę, które technologie mogą mieć strategiczne znaczenie dla ich biznesu. Poznają najnowsze trendy światowe i dowiedzą się, gdzie szukać informacji i jak w praktyce stosować podejście ciągłego uzupełniania wiedzy w kwestiach technologicznych.
Dzięki studiom podyplomowym “Legaltech i innowacje w branży prawniczej” uczestnicy zdobędą umiejętności zrozumienia i zastosowania nowych technologii oraz innowacji i tym samym umiejętność wdrożenia i stosowania LegalTech w praktyce. Studia te umożliwią współpracę z praktykami, a także praktyczny kontakt ze sprawdzonymi rozwiązaniami Legaltech. Ekspozycja na uznanych specjalistów Legaltech, a także na wdrożone technologie w zastosowaniach prawniczych, pozwolą zrozumieć pełne spektrum zagadnień leżących na styku świata IT, prawa i biznesu.
W trakcie studiów uczestnicy zrealizują dwie prace projektowe, co pozwoli im na zastosowanie i wypróbowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Dlaczego warto

Studia podyplomowe “Legaltech i innowacje w branży prawniczej” to pierwsze i jedyne studia podyplomowe w Polsce i po polsku w tym zakresie. Studia te, to odpowiedź na potrzeby prawników i osób zainteresowanych innowacją w branży prawniczej, którzy chcą być świadomymi technologicznie ekspertami. Zajęcia prowadzą specjaliści, nie tylko prawnicy, którzy temat Legaltech omówią na trzech płaszczyznach:

 • Uporządkowanie, analiza i przedstawienie rozwiązań technologicznych.
 • Ramy prawne.
 • Zastosowanie nowych technologii w branży prawniczej w praktyce.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy studiów?

W trakcie studiów słuchacze zdobędą umiejętności takie jak:

 • Jak się poruszać w świecie Legaltech i innowacji;
 • Jakie narzędzia wybierać, jak je kontraktować, jak je rozwijać i jak je stosować;
 • Jak tworzyć i wdrażać innowacje w kancelarii lub wewnętrznym dziale prawnym;
 • Jak przeprowadzić digitalizację organizacji prawniczej;
 • Jak zarządzać projektami prawnymi;
 • Jak dbać o cyberbezpieczeństwo;
 • Jak szyfrować dokumenty;
 • Jak automatyzować dokumenty;
 • Jak wyszukiwać i zarządzać informacją prawną;
 • Jak zarządzać prawami własności intelektualnej;
 • Jak zwinnie zarządzać;
 • Podstaw projektowych wdrożeń rozwiązań IT w branży prawniczej;
 • Kodowania dla prawników.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecność na zajęciach,
 • uzyskanie pozytywnej oceny z obrony dwóch projektów przygotowanych podczas pracy realizowanej w zespołach.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Materiał dydaktyczny obejmuje następujące zagadnienia:

 • Big Data – (12 godz.)
 • Blockchain – (4 godz.)
 • Cloud computing – (7 godz.)
 • Code is law – (14 godz.)
 • Compliance a Legal Design – (2 godz.)
 • Cyberbezpieczeństwo w pracy prawnika – (6 godz.)
 • Cyfrowy obrót prawny – (6 godz.)
 • Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości; e-sądy, e-arbitraż – nowe technologie w rozstrzyganiu sporów – (4 godz.)
 • Digitalizacja małej kancelarii – (4 godz.)
 • Digitalizacja w dużej kancelarii – (4 godz.)
 • Digitalizacja wewnętrznego działu prawnego – ( 2 godz.)
 • Etyczne aspekty Sztucznej Inteligencji – (2 godz.)
 • Identyfikacja potrzeb prawnika a rola LegalTech w ich zaspokojeniu – (4 godz.)
 • Legal Design – (10 godz.)
 • Legaltech i digitalizacja branży prawniczej – (3 godz.)
 • Marka osobista prawnika i relacje z klientami w świecie cyfrowym ¬– (3 godz.)
 • Marketplace - skuteczne łączenie klientów z prawnikami – (4 godz.)
 • Metodologia automatyzacja dokumentów – (8 godz.)
 • Narzędzia do ochrony i szyfrowania danych – (2 godz.)
 • Narzędzia do wyszukiwania informacji prawnej – (3 godz.)
 • Podstawy projektowe wdrożeń rozwiązań IT dla branży prawniczej – (7 godz.)
 • Podstawy teoretyczne i praktyczne sztucznej inteligencji – (7 godz.)
 • Podstawy wyboru rozwiązań LegalTech i zasad kontraktowania na ich dostawę – (8 godz.)
 • Prawne aspekty blockchain i smart contracts – (7 godz.)
 • Prawne aspekty odpowiedzialności za AI oraz przetwarzanie danych osobowych przez systemy AI. – (12 godz.)
 • Project Legal Management – (10 godz.)
 • Tajemnica zawodowa a cyfrowa transformacja pracy prawnika – (4 godz.)
 • Wprowadzenie do e-discovery – (2 godz.)
 • Wprowadzenie do kodowania dla prawników – (4 godz.)
 • Wstęp do sztucznej inteligencji w zastosowaniach prawniczych – (7 godz.)
 • Zarządzanie informacją prawną – (7 godz.)
 • Zarządzanie prawami własności intelektualnej – (9 godz.)
 • Zarządzanie zmianą i podejmowanie decyzji w czasach niepewności – (4 godz.)
 • Zwinne zarządzanie – (2 godz.)
 • Praca projektowa I – Digitalizacja i konsolidacja technologiczna kancelarii – (4 godz.)
 • Praca projektowa II – Zaprojektowanie i przygotowanie biznes planu własnego narzędzia Legaltech – (7 godz.).

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  830 zł
2 raty  3 900 zł
1 rata 7 400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.