hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Uczymy badać i projektować technologię... naturalną w użyciu, dostosowaną do potrzeb, wkomponowaną w środowisko.

Wiesław Bartkowski, projektant interakcji

Warszawa, Wydział Psychologii

Projektowanie interakcji
człowiek–technologia

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • tryb stacjonarny

Opis specjalności

Projektowanie interakcji człowiek–technologia łączy najnowsze trendy technologiczne z wiedzą o człowieku i jego potrzebach w kontekście stechnologizowanej rzeczywistości. Studenci poznają cały proces tworzenia produktu interaktywnego. Dzięki wiedzy psychologicznej dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Uczą się projektowania nie tylko w obecnie powszechnych kontekstach, takich jak web czy mobile, lecz także nadchodzących, takich jak Smart Environment czy Wearable Technology.

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą podjąć wyzwanie humanizowania technologii. Technologie cyfrowe, jeśli są dobrze zbadane i zaprojektowane, mogą poprawić jakość ludzkiego życia, pozytywnie wpłynąć na naszą codzienność. Chcemy kształcić specjalistów, którzy potrafią sprostać temu zadaniu, czyli zaprojektować technologię, tak aby była intuicyjna w użyciu, dostosowana do potrzeb, wspierająca, pożądana, harmonijnie wkomponowana w nasze środowisko.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach badawczo-rozwojowych, agencjach kreatywnych, firmach software’owych, firmach konsultingowych. Studia przygotowują do zawodów już istniejących, takich jak: Interaction Designer, Usability Expert, User Experience Designer, a także zawodów przyszłości: Smart Environment Designer, Human – Robot Interaction Designer czy Wearable Technology Designer.

Atuty specjalności

Wieloletnie doświadczenie

Jesteśmy jedną z pierwszych uczelni przygotowujących studentów do pracy w dziedzinie projektowania interakcji. Nasi absolwenci współtworzą współczesny rynek pracy w obszarze Human – Computer Interaction, Usability, User Experience oraz Information Architecture.

Tworzenie projektów interaktywnych

Nie ograniczamy się do projektowania na ekran. Uniwersytet SWPS to jedno z nielicznych miejsc, w których można nauczyć się kodowania kreatywnego oraz tworzenia instalacji interaktywnych i Arduino, a na pewno jedyne, gdzie to wszystko łączy się z psychologią.

Współpraca z gigantami nowych technologii

W ramach praktyk studenci ściśle współpracują z firmami i instytucjami, m.in. z One2Trie, Senfino, Kalicińscy.com, 180heartbeats + JUNG v. MATT, Roche, Artegence, Uselab, Obserwatorium.pl, DDB Polska, Samsung Polska. Dzięki temu już na studiach zdobywają cenne doświadczenia zawodowe w zakresie dostosowywania technologii do potrzeb człowieka.

Studia przyszłości

Powiązanie psychologii z nowymi technologiami wpisuje się w trend łączenia nauk humanistycznych ze ścisłymi. Te pierwsze zajmują się człowiekiem, te drugie działają na jego rzecz – w ten sposób powstają nowoczesne rozwiązania, dostosowane do potrzeb współczesności.

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przedłożyć:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia stacjonarne
10 rat 935 zł
2 raty 4480 zł
1 rata 8830 zł
II stopnia dla absolwentów psychologii Uniwersytetu SWPS
studia niestacjonarne
10 rat 830 zł
2 raty 3980 zł
1 rata 7840 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-17.00
  wtorki i czwartki: 8.00-18.00
  soboty (13 stycznia i 10 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.