logo uswps nazwa 3

Studia

Uczymy badać i projektować technologię... naturalną w użyciu, dostosowaną do potrzeb, wkomponowaną w środowisko.

Wiesław Bartkowski, projektant interakcji

Warszawa, Wydział Psychologii

Projektowanie interakcji
człowiek–technologia

 • specjalność na studiach psychologicznych
 • studia jednolite magisterskie
 • tryb stacjonarny

Opis specjalności

Projektowanie interakcji człowiek–technologia łączy najnowsze trendy technologiczne z wiedzą o człowieku i jego potrzebach w kontekście stechnologizowanej rzeczywistości. Studenci poznają cały proces tworzenia produktu interaktywnego. Dzięki wiedzy psychologicznej dowiadują się, jak odkrywać rzeczywiste potrzeby i cele użytkownika oraz jak na tej podstawie tworzyć dobry produkt interaktywny. Uczą się projektowania nie tylko w obecnie powszechnych kontekstach, takich jak web czy mobile, lecz także nadchodzących, takich jak Smart Environment czy Wearable Technology.

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą podjąć wyzwanie humanizowania technologii. Technologie cyfrowe, jeśli są dobrze zbadane i zaprojektowane, mogą poprawić jakość ludzkiego życia, pozytywnie wpłynąć na naszą codzienność. Chcemy kształcić specjalistów, którzy potrafią sprostać temu zadaniu, czyli zaprojektować technologię, tak aby była intuicyjna w użyciu, dostosowana do potrzeb, wspierająca, pożądana, harmonijnie wkomponowana w nasze środowisko.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach badawczo-rozwojowych, agencjach kreatywnych, firmach software’owych, firmach konsultingowych. Studia przygotowują do zawodów już istniejących, takich jak: Interaction Designer, Usability Expert, User Experience Designer, a także zawodów przyszłości: Smart Environment Designer, Human – Robot Interaction Designer czy Wearable Technology Designer.

Spotkajmy się

11 lutego 2020 r.
Studia wybieraj jak menedżer!
sprawdź szczegóły »

Atuty specjalności

Wieloletnie doświadczenie

Jesteśmy jedną z pierwszych uczelni przygotowujących studentów do pracy w dziedzinie projektowania interakcji. Nasi absolwenci współtworzą współczesny rynek pracy w obszarze Human – Computer Interaction, Usability, User Experience oraz Information Architecture.

Tworzenie projektów interaktywnych

Nie ograniczamy się do projektowania na ekran. Uniwersytet SWPS to jedno z nielicznych miejsc, w których można nauczyć się kodowania kreatywnego oraz tworzenia instalacji interaktywnych, a na pewno jedyne, gdzie to wszystko łączy się z psychologią.

Współpraca z gigantami nowych technologii

W ramach praktyk studenci ściśle współpracują z firmami i instytucjami, takimi jak: Allegro, Hycom S.A czy Bosch. Dzięki temu już na studiach zdobywają cenne doświadczenia zawodowe w zakresie dostosowywania technologii do potrzeb człowieka.

Studia przyszłości

Powiązanie psychologii z nowymi technologiami wpisuje się w trend łączenia nauk humanistycznych ze ścisłymi. Te pierwsze zajmują się człowiekiem, te drugie działają na jego rzecz – w ten sposób powstają nowoczesne rozwiązania, dostosowane do potrzeb współczesności.

Kadra

Psychologia w Warszawie

Więcej informacji o psychologii na Uniwersytecie SWPS, poziomach studiów i uprawnieniach zawodowych oraz możliwościach finansowania, a także dostępnych ścieżkach i specjalnościach znajdziesz tutaj:

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty::
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przygotować:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu) w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Czesne za rok studiów 2019-20
I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie
studia stacjonarne i niestacjonarne
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedzialek - piątek: 8.00-17.00
  UWAGA: 21 stycznia 2020 Biuro Rekrutacji czynne do 16.00.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.