Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magdalena Majdak

dr hab., prof. IJP PAN

Magdalena Majdak

 

Profil zawodowy

Autorka programu i kierownik merytoryczny studiów Kształcenie głosu i mowy oraz Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Nauczyciel emisji głosu, językoznawca, pracownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej i słowiańskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z zakresu językoznawstwa (Słownik warszawski: koncepcja – realizacja – recepcja, Warszawa 2008). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie osiągnięcia naukowego Głos – wyraz, pojęcie, zjawisko, w tym książki Głos. Studium leksykograficzne (Kraków 2019).
Absolwentka Podyplomowego Studium Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Warszawie (w klasie fortepianu i rytmiki na Wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym).
Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego w Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Przewodnicząca Koła Miłośników Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim TMJP.
Zagadnieniem głosu zajmuje się od wielu lat, poświęca mu działalność zarówno naukową, jak i popularyzatorską, a także dydaktyczną.