logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Magdalena Majdak

 

Magdalena Majdak

 

Profil zawodowy

Autorka programu i kierownik merytoryczny studiów Kształcenie głosu i mowy oraz Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu. Nauczyciel emisji głosu, językoznawca, pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Warszawie (w klasie fortepianu i rytmiki na Wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym). Ukończyła studia w zakresie filologii polskiej i słowiańskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską z dziedziny językoznawstwa.
Jest także absolwentką Podyplomowego Studium Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego. Zagadnieniem głosu zajmuje się od wielu lat, poświęca mu działalność zarówno naukową, jak i popularyzatorską. Przewodniczy Kołu Miłośników Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim TMJP, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego w Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.