logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Bożena Suchocka

 

Bożena Suchocka

 

Profil zawodowy

Aktor, reżyser, specjalista w zakresie autoprezentacji. Absolwentka Wydziału Aktorskiego oraz Reżyserskiego PWST, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie (m.in. praca z aktorem), pełniła funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego AT.