logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Maria Załęska

 

Maria Załęska

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego, członek redakcji jedynego w Polsce czasopisma naukowego poświęconego retoryce pt. „Forum Artis Rhetoricae", organizatorka konferencji naukowych dotyczących retoryki. Jej publikacje w tej dziedzinie dotyczą komunikacji specjalistycznej (naukowej oraz politycznej) oraz relacji między retoryką a lingwistyką. Jest m.in. współautorką i współredaktorką „Ćwiczeń z retoryki".