logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Joanna Zapała

 

Joanna Zapała

 

Profil zawodowy

Jest specjalistą psychologiem klinicznym (podspecjalizacja - choroby somatyczne), psychoterapeutą, certyfikowanym psychoonkologiem i superwizorem psychoonkologii (cert. nr 2 Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego).
Jako członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego brała udział w pracach nad wprowadzeniem certyfikatu psychoonkologa w Polsce. W latach 2005 – 2013 pełniła stanowisko kierownika merytorycznego i programowego Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem. Ukończyła zaawansowane szkolenia z terapii ericksonowskiej między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA a także całościowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim gdzie teraz wykłada.
Absolwentka wielu szkoleń w nurcie poznawczo – behawioralnym w ujęciu klasycznym oraz trzeciej fali CBT jak Mindfulness, Terapia Schematu, Terapia traumy EMDR, w kraju i zagranicą. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS, także wraz z dr Ewą Gruszczyńską sprawuje kierownictwo merytoryczne nad studiami podyplomowymi „Psychosomatyka i somatopsychologia".
Jest dyrektorem Centrum Psychoterapii Integralnej oraz prezesem Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS w Poznaniu. Laureatka konkursu „Jaskółki nadziei", w kategorii Lider Organizacji Pacjentów Onkologicznych 2015, organizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych w kwietniu 2016 roku.