logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Remigiusz Bujak

 

Remigiusz Bujak

 

Profil zawodowy

Wykładowca, emerytowany Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP Tychy, asystent Zespołu Kontroli Ruchu Drogowego oraz Obsługi Zdarzeń Drogowych Komendy Miejskiej Policji w Tychach, wielokrotny laureat konkursów służb mundurowych. Kilkakrotnie zajmował pierwsze miejsca w Konkursie Policjanta Roku. Wykonywał i opiniował projekty urbanizacyjne i komunikacyjne. Prowadzi wykłady w szkołach wyższych, a także podstawowych komórkach nauczania przepisów ruchu drogowego w zakresie Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym oraz zastosowania prawa karnego i kodeksu wykroczeń. Ekspert w Doraźnej Komisji d/s Monitorowania Realizacji Projektu Inteligentny System Transportu ITS-Tychy. Posiada certyfikat ratownika drogowego.