logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Izabela Aszyk

 

Izabela Aszyk

 

Profil zawodowy

Trener i coach. Jest certyfikowanym trenerem biznesu, ukończyła szkołę trenerów Grupy Trop. Posiada 13- letnie doświadczenie menedżerskie. Zarządzała zespołami sprzedażowymi i trenerskimi. Na swoim koncie ma zakończone sukcesem projekty, m.in. stworzenia i wdrożenia modeli kompetencyjnych dla sprzedaży i wsparcia biznesu, badania kultury organizacyjnej, wdrażania systemu ocen okresowych.