logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Helmich-Zgoda

 

Anna Helmich-Zgoda

 

Profil zawodowy

Doświadczona trener biznesu, coach ICF, mediator, asesor. Prowadziła badania w obszarze psychologii społecznej, w zakresie manipulacji i wywierania wpływu oraz radzenia sobie ze stresem i tremą w sytuacjach ekspozycji społecznej. Dotychczas przeprowadziła ponad 6000 godzin szkoleń warsztatowych. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów: rozwijających kompetencje trenerskie (szkolenia typu Train The Trainers wraz z superwizją trenerską); doskonalących umiejętności komunikacji i wywierania wpływu, w tym wystąpień publicznych i pracy głosem dotyczących negocjacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji; przygotowujących do projektowania i prowadzenia badań kompetencji metodą Assessment Centre/ Development Centre oraz coachingów dla najwyższej kadry menedżerskiej.