logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Zientara

dr

Anna Zientara

 

Profil zawodowy

  • doktor nauk prawnych,
  • adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • uczestniczka licznych konferencji naukowych dotyczących ochrony zwierząt,
  • autorka publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego i prawnokarnej ochrony zwierząt,
  • prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo weterynaryjne i sanitarne" na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.