logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Adam Zieliński

 

Adam Zieliński

 

Profil zawodowy

  • pracownik Kancelarii Sejmu RP
  • autor publikacji dotyczących m. in. kar administracyjnych w prawie żywnościowym, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  • doradca oraz autor szkoleń dla producentów, sprzedawców żywności.