Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Elżbieta Stecko

dr n. hum.

Elżbieta Stecko

 

Profil zawodowy

Wieloletni krajowy konsultant ds. logopedii w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, była Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. specjalizacji z zakresu logopedii przy O.D.N. Współpracuje z Centrum Zdrowia Dziecka oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych. Aktualnie członek komisji egzaminacyjnej na stopień specyfikacji w zakresie neurologopedii w służbie zdrowia. Ma duże doświadczenie praktyczne - jest autorką programu profilaktyki i wczesnej (od okresu noworodkowego) interwencji logopedycznej dla dzieci. Prowadzi szkolenia dla logopedów, pediatrów i innych specjalistów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka zaburzeń rozwoju mowy. Dr Stecko od 2003 roku kieruje na Uniwersytecie SWPS studiami podyplomowymi z Neurologopedii (jest Autorką programu tych studiów). W 2009 r. powołana została przez Ministra Zdrowia na członka Zespołu Ekspertów do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie Neurologopedii. Od 2010 r. jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neurologopedii. Założycielka i inicjatorka Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

dr Elżbieta Stecko jest autorem książek:

„Logopedia małego dziecka – Badanie logopedyczne noworodków" - powstała z myślą o logopedach, którzy tradycyjnie pracują z dziećmi starszymi, tzn. po ukończeniu 3. Rż (...) Niestety zarówno tradycja, jak i kształcenie logopedów czynią białą plamą okres do 3. rż. - obszar, o którym intuicyjnie (i nie tylko) wiemy, że ma istotne znaczenie dla rozwoju komunikacji i mowy, ale praktycznie jest niezagospodarowany.

„Masaż logopedyczny" – książka + płyta DVD z filmem którego treścią jest badanie i ocena logopedyczna dzieci z grupy ryzyka nieprawidłowego rozwoju mowy.

„Neurologopedyczne studia przypadków Tom 1 i Tom 2 oraz Tom 3" – zbiór prac pod redakcją dr Elżbiety Stecko to ewenement na logopedycznym rynku wydawniczym i są odpowiedzią na zapotrzebowanie logopedów i studentów, którzy poszukują praktycznych informacji dotyczących leczenia swoich pacjentów. Przedstawiają, między innymi pacjentów dotkniętych afazją, jąkaniem, autyzmem, a także osoby z zespołem Cornelii de Lange, małomózgowiem pierwotnym, nietypową postacią fenyloketonurii, kruchego chromosomu X.

„Sprawdź jak mówię – karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi" jest wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi, począwszy od noworodków po starszy wiek szkolny, o różnym poziomie rozwoju psychoruchowego i umysłowego.

„Zapiski z pracy logopedy" jest zbiorem materiałów rozproszonych w mało dostępnym piśmiennictwie medycznym, publikowanych w niewielkim nakładzie, autorka wzbogaciła materiał o nowe informacje dotyczące rozwoju języka i mowy. „Publikacja spełni swoje zadanie, jeśli zachęci lekarzy i logopedów do wyjścia z zaklętego kręgu pozornych nieważności problemów, niemożności działań i małej wiary w swoje możliwości".