logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Wiesława Szustkiewicz

 

Wiesława Szustkiewicz

 

Profil zawodowy

Pedagog terapeuta, oligofrenopedagog. Od lat pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej jako diagnosta dziecka dyslektycznego i dziecka z autyzmem, także jako terapeuta, przewodnicząca zespołu orzekającego, vicedyrektor. Prowadzi szkolenia dla oświaty. Jest autorem programu grantowego, publikacji w poradnikach dla nauczycieli.