logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Magdalena Balcerek

 

Magdalena Balcerek

 

Profil zawodowy

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła kurs z podstaw prawa autorskiego i zarządzania organizacjami zbiorowego zarządu w Genewie, w Akademii Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wyszkolona przez specjalistów z dawnego Studia Opracowań Filmów i ITI Film Studio.
Zajmuje się opracowaniami od ok. 25 lat, od 2007 roku jest wiceprezeską Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych, wyszkoliła kilkunastu cenionych tłumaczy audiowizualnych.
Obecnie reprezentuje interesy prawne tłumaczy europejskich w ramach prac Stowarzyszenia Audiovisual Translators Europe (AVTE). Wraz z kolegami z innych krajów pracuje nad ogółnoeuropejskim standardem napisów filmowych.
Specjalizuje się w napisach i szeptankach, pisze piosenki. Od 2008 roku uczy napisów i podstaw prawa autorskiego na SWPS i podczas kursów organizowanych czasem przez STP i STAW.