logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Frączak-Strzałkowska

 

Agnieszka Frączak-Strzałkowska

 

Profil zawodowy

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie autorskim, prawie spółek handlowych, prawie pracy, prawie farmaceutycznym i prawie administracyjnym. Zajmuje się również sprawami z zakresu planowania przestrzennego. Świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej głównie na rzecz spółek z branży farmaceutycznej. Prowadzi także sprawy sądowe przed sądami cywilnymi i administracyjnymi. Uczestniczy i doradza w negocjacjach dotyczących transakcji handlowych. Doradzała Stowarzyszeniu Tłumaczy Audiowizualnych w negocjowaniu warunków umów ramowych regulujących warunki współpracy pomiędzy tłumaczami audiowizualnymi i ich zleceniodawcami