logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Laura Polkowska

dr

Laura Polkowska

 

Profil zawodowy

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz dziennikarstwa na tej samej uczelni. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
Zajmuje się poprawnością językową - w tym językiem mediów, językiem polityki, perswazją i manipulacją językową, etyką słowa. Prowadzi zajęcia w Instytucie Lingwistyki
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskieo, na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz w SWPS-ie.
Jest autorką publikacji z zakresu kultury języka polskiego oraz języka polityki. Od lat prowadzi szkolenia poświęcone redakcji językowej tekstów oraz językowi urzędowemu.