logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Sylwia Pyrtek

 

Sylwia Pyrtek

 

Profil zawodowy

Magister psychologii, specjalista neuropsychologii klinicznej, terapeuta poznawczo-behawioralny. Przynależność do American Psychological Association, Division 40, Society for Clinical Neuropsychology.
Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami dorosłymi, ze zróżnicowanymi trudnościami funkcjonowania psychologicznego - oddział neurologiczny, oddział udarowy, poradnia neurologiczna, centrum zdrowia psychicznego.
W trakcie stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przygotowywana praca doktorska z zakresu metod diagnostyki funkcjonowania wykonawczego osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem EXIT25, CLOX, ADEXI.
Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Potwierdzenie kwalifikacji psychoterapeutycznych przez Oxford Cognitive Therapy Centre (UK). Certyfikat TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors (US) z zakresu CBT powtarzających się zachowań skoncentrowanych na ciele. Współpraca ze Szkołą Psychoterapii Crescentia w Warszawie.
Uprawnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.
Udział w projektach opracowywania polskich edycji publikacji psychoedukacyjnych
z zakresu CBT oraz neuropsychologii, we współpracy z Autorami z Oxford Cognitive Therapy Centre, Keck School of Medicine of the University of Southern California (US) i DementiAbility Enterprises Inc. (CA).