logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Sylwia Pyrtek

 

Sylwia Pyrtek

 

Profil zawodowy

Magister psychologii, specjalista neuropsychologii klinicznej, terapeuta poznawczo-behawioralny. Przynależność do American Psychological Association, Division 40, Society for Clinical Neuropsychology. Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Uprawnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni. W trakcie stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami dorosłymi, ze zróżnicowanymi trudnościami funkcjonowania psychologicznego - oddział neurologiczny, oddział udarowy, poradnia neurologiczna, centrum zdrowia psychicznego. Udział w projektach opracowywania polskich edycji publikacji psychoedukacyjnych, we współpracy z Autorami z Oxford Cognitive Therapy Centre (UK) oraz Keck School of Medicine of the University of Southern California (US).