Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Bernadetta Izydorczyk

dr n. hum.

Bernadetta Izydorczyk

 

Profil zawodowy

Psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej oraz Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychologii klinicznej. Członek Komisji Ekspertów ds. specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej CMKP w Warszawie. Członek Komisji przy Ministrze Zdrowia ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Jest Autorką ponad 100 prac dotyczących tematyki psychologii klinicznej i psychoterapii. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zaburzeń odżywiania oraz czynników chroniących i ryzyka rozwoju zaburzeń obrazu ciała w populacji osób zdrowych oraz prezentujących różnorodne zaburzenia psychosomatyczne, szczególnie zaburzenia odżywiania.