logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Maria Bogdanowicz

dr

Katarzyna Maria Bogdanowicz

 

Profil zawodowy

Zainteresowania dr K. M. Bogdanowicz mają charakter interdyscyplinarny. Z wykształcenia jest psychologiem i ma bogaty dorobek naukowy w tym zakresie, ale jednocześnie posiada kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego, osiemnastoletni staż pracy i doświadczenie w charakterze wykładowcy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
Jest autorką wielu publikacji na temat metodyki nauczania języka angielskiego, w szczególności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest również autorką i współautorką wielu wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych. Brała udział w dwóch grantach unijnych dotyczących nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją: E-nauczanie języka obcego dla uczniów z dysleksją (Collaborative Additional Language Learning for Dyslexics – CALLDysc) w latach 2006–2008 i Focus Alpha Project w okresie 2003–2004.