logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Piotr Zawadzki

 

Piotr Zawadzki

 

Profil zawodowy

Radca prawny i rzecznik patentowy. Specjalizuje się we wszystkich aspektach prawa własności intelektualnej, prawa nowoczesnych technologii oraz prawa ochrony danych osobowych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prawa autorskiego, własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji oraz reprezentację klientów w procesach o ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także patentów. Doradzał również w przygotowywaniu kampanii promocyjnych wrażliwych wyrobów konsumpcyjnych w mediach, w tym w mediach społecznościowych oraz prowadził szkolenia i wykłady z zakresu prawa reklamy dla firm public relations, organizacji branżowych reklamodawców, członków międzynarodowych izb przemysłowo-handlowych, a także firm z sektora FMCG.
Jest także gościem wydziałów nauk ścisłych w polskich uczelniach (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, Wydział Chemii UW), gdzie wykłada zagadnienia ochrony własności intelektualnej.