logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Zbigniew Czaja

 

Zbigniew Czaja

 

Profil zawodowy

Pracuje jako starszy wykładowca w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Jego główne zainteresowania to nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem muzyki i piosenek oraz fonetyka języka angielskiego. Od ponad 10 lat współpracuje z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA organizującą kursy językowe i metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego zatrudnionych w szkołach wiejskich i w małych miejscowościach oraz Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, gdzie prowadzi sesje na kursach MBA z wymowy angielskiej oraz Academic Writing.
Od kilku lat pracuje ze studentami z zagranicy na Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie prowadzi kurs Communication Skills.
Prowadził zajęcia na podyplomowych kursach metodyki nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim dla WNS i Wydziału Neofilologicznego oraz kursy językowe dla doktorantów UG (geografia, psychologia, fizyka) i PAN (oceanografia). Przez wiele lat uczył metodyki nauczania języka angielskiego w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Regent College w Elblągu oraz nadzorował praktyki dydaktyczne studentów kierunku Wczesna Edukacja i Nauczanie Języka Angielskiego na WNS, UG.
Obecnie pełni funkcję kierownika praktyk nauczycielskich na studiach magisterskich w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Przez wiele lat współpracował z British Council oraz INSETTem w zakresie nauczania języka angielskiego, metodyki oraz kursów przekwalifikujących nauczycieli języka rosyjskiego.
Jest egzaminatorem egzaminów ESOL Cambridge na wszystkich poziomach językowych.