logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Mariusz Turek

 

Mariusz Turek

 

Profil zawodowy

Absolwent psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Odbył w Laboratorium Psychoedukacji trzyletnie szkolenie przygotowujące do prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej. Z pracy terapeutycznej zrezygnował na rzecz rodzącego się rynku usług szkoleniowych dla biznesu, od ponad 20 lat funkcjonuje jako trener, coach, konsultant. Jest absolwentem Studium Coachingu prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z Uniwersytetem SWPS.
W latach 2003-2013 zarządzał w Laboratorium Psychoedukacji obszarem usług dedykowanych do biznesu, prowadząc grupę superwizyjną dla współpracujących trenerów.
Od 2012 roku jest członkiem zespołu realizującego program Akademii Psychologii Przywództwa, od 2001 roku prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji. Poddawał się superwizji Jacka Santorskiego.
Specjalizuje się w indywidualnych i grupowych formach pracy dla menedżerów, planuje i realizuje programy rozwoju kompetencji przywódczych, standardów zarządzania i komunikacji w organizacjach.