logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Robert Rejniak

 

Robert Rejniak

 

Profil zawodowy

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog; posiada również certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członek Motivational Interviewing Network of Trainers.
Od wielu lat współpracuje jako niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia. W ramach współpracy wdrażał na terenie kraju jako trener i instruktor program Wczesnej Interwencji wobec młodych osób używających substancji psychoaktywnych „Fred goes net”. Posiada certyfikat realizatora programu "Candis", Od 2007 roku kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy.
Od ponad 20 lat zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień. Od 1995 roku kieruje oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, a od 2002 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego PTZN.
Był również członkiem międzyresortowego zespołu ekspertów przygotowujących Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. Jest również autorem i realizatorem wielu programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.