logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Karina Stasiuk-Krajewska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Karina Stasiuk-Krajewska

 

Profil zawodowy

Zajmuje się etyką w dziennikarstwie, public relations i reklamie, a także budowaniem wizerunku, teorią komunikacji i mediów oraz kulturą popularną. Interesuje się rolą odbiorców i interpretacją przez nich tekstów kultury popularnej.
We wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu nauki o komunikowaniu, kultury popularnej, public relations, etyki reklamy i PR.