Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Mira Zdanowicz

 

Mira Zdanowicz

 

Profil zawodowy

Od ponad 20 lat pracuje na rzecz dostarczania know-how, narzędzi oraz projektowania i wdrażania projektów z zakresu HRM. Współtwórczyni i Wydawca Serwisu HR (Wolters Kluwer) www.produkty.lex.pl/serwis-hr.html, współtwórczyni serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego – wstępna rekrutacja kandydatów do pracy – www.Jobfitter.pl. Doświadczona Konsultantka w zakresie diagnozy i rozwoju potencjału pracowników oraz zmian w organizacji.
Od 2012 r. – pracuje na Uniwersytecie SWPS, stworzyła i kierowała Biurem Projektów Biznesowych. Jako Ekspert realizuje projekty konsultingowe, często z wykorzystaniem innowacyjnych metod np. projektowanie usług, produktów, zmiany procesów biznesowych metodą Design Management, Customer Journey. W projektach konsultingowych korzysta z potencjału Ekspertów uczelni – realizowanym projektom często towarzyszą badania i ekspertyzy.

SPECJALIZACJA
Ekspert w dziedzinie projektów doradczych w obszarze HRM i zmiany. Posiada doświadczenie korporacyjne i konsultingowe. Specjalizuje się w realizacji projektów dotyczących zmian w organizacji oraz diagnozy i rozwoju kompetencji – kadry menedżerskiej, sił sprzedaży, Doradców.
Certyfikowana Konsultantka: Hogan Assessment®, Extended DISC®, Facet5, narzędzia diagnozy kompetencji menedżerskich i analitycznych SHL.

W ZAKRESIE KONSULTINGU WDRAŻA PROJEKTY
Związane m.in. z realizacją projektów diagnozy potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center, Ocen pracowniczych metodą 180/360 stopni, planowania ścieżek rozwoju, karier i zarządzania Talentami, audytów wewnątrzfirmowych, badania satysfakcji i zaangażowania pracowników i zarządzania zmianą – projektowanie, wdrażanie i monitorowanie. W projektach konsultingowych wykorzystuje podejście systemowe do zmian i stosuje m.in. metodologię Design Management, Customer Experience, EVO – procesy decyzyjne.

REALIZUJE WARSZTATY Z ZAKRESU: planowania i wdrażania zmian w firmach – strategii, procesów, produktów, usług; rozwijania kompetencji menedżerskich i sprzedażowych, przygotowywania i prowadzenia projektów Assessment/Development Center i Ocen pracowniczych, Udzielania informacji zwrotnej
po AC/DC oraz ocenie 360 stopni, komunikacji.