Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marcjanna Góralczyk-Przychocka

 

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

 

Profil zawodowy

Od 2000 r. – praca rozwojowa i doradcza z profesjonalistami na różnych szczeblach organizacji (HR, kadra menedżerska), ukierunkowana na wspieranie rozwoju kompetencji: metodologia rozmów rozwojowych, budowanie planów rozwojowych, coaching. Szkolenia praktyczne w zakresie prowadzenia rozmów rozwojowych po procesach Assessment Center oraz Informacji Zwrotnej 360.
Stała współpraca z firmami szkoleniowymi i doradczymi: RESOLUTIO, Europejski Instytut Rozwoju Kadr, Impact International, Sokrates Akademia Rozwoju.
Projekty szkoleniowe, Assessment Center, doradcze, konsultacyjne dla ponad 70 firm i korporacji.

Dorobek praktyczny w liczbach:
• ponad 600 spotkań z informacją zwrotną (360 i AC),
• ponad 500 godzin pracy coachingowej,
• ponad 1200 godzin szkoleń.

Publikacje:
• Sztuka Dialogu. Rodzaje informacji zwrotnej w organizacji. Personel i zarządzanie, 2014, nr 12
• Sztuka dialogu. Informacja zwrotna w organizacji uczącej się: feedback I feedforward.
Personel i zarządzanie, 2015, nr 1
• Sztuka dialogu. Wykorzystanie informacji zwrotnej w trudnych rozmowach z pracownikami.
Personel i zarządzanie, 2015, nr 2
• Sztuka dialogu. Nietypowe formuły informacji zwrotnej po procesach Assessment Center oraz 360 stopni. Personel i zarządzanie, 2015, nr 3
• Sztuka dialogu. Budowanie indywidualnego planu rozwoju. Personel i zarządzanie, 2015, nr 4
• Sztuka dialogu. Jak pracować z oporem – rozmowy rozwojowe po badaniu 360 stopni i Assessment Center. Personel i zarządzanie, 2015, nr 5
• Sztuka dialogu. Opór psychologiczny osoby prowadzącej spotkanie rozwojowe.
Personel i zarządzanie, 2015, nr 6.