logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Kałwa

dr

Agnieszka Kałwa

 

Profil zawodowy

Specjalista psycholog kliniczny (certyfikat CMKP), certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2010 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN), natomiast tytuł magistra psychologii - w 2003 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 15 lat jej praktyka kliniczna jest związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W przeszłości praktykowała w oddziałach o profilu ogólnopsychiatrycznym, detoksykacyjnym, sądowo-psychiatrycznym. Aktualnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN a także w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej w Uzdrowisku Konstancin. Od 10 lat jest związana z Grupą Terapeutyczną „Genogram”. Znana również jako trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy) wg. Maultsby’ego. W latach 2008-2010 wykładowca neuropsychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W praktyce klinicznej chętnie łączy role diagnosty klinicznego, psychoterapeuty i naukowca. Posiada doświadczenie pracy klinicznej z dorosłymi i młodzieżą. Jest autorką ponad dwudziestu publikacji naukowych oraz redaktorem naukowym książek z różnych dziedzin praktyki klinicznej. Stale poszerza swoją wiedzę i dzieli się nią w codziennym życiu zawodowym oraz podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.