logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krzysztof Jażdżewski

lek. wet

Krzysztof Jażdżewski

 

Profil zawodowy

  • w latach 2004-2006 Główny Lekarz Weterynarii, a w latach 2006-2018 z-ca Głównego Lekarza Weterynarii;
  • prelegent konferencji i seminariów z zakresu administracji weterynaryjnej, zwalczania i prewencji chorób zakaźnych zwierząt ;
  • autor publikacji z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
  • prowadził zajęcia dla słuchaczy studiów specjalizacyjnych lekarzy weterynarii, programów szkoleniowych Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.