logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Konrad Mazur

 

Konrad Mazur

 

Profil zawodowy

doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawnych aspektach ochrony informacji - tajemnic, danych osobowych i własności intelektualnej – w sektorze nowoczesnych technologii informacyjnych.
W dorobku naukowym posiada publikacje dotyczące prawa ochrony tajemnic, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet, współautor monografii Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia. Jego aktywność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Jest pomysłodawcą, opiekunem merytorycznym i wykładowcą kierunku studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo w biznesie. Wykłada także na studiach podyplomowych z prawa ochrony danych osobowych. Od 2013 r. prowadzi bloga cyberprzestepczosc.pl.
Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe skupione w obszarze nowoczesnych technologii, obsługi sektora IT i technologii innowacyjnych oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną firmę świadczącą wyspecjalizowane usługi z zakresu prawa ochrony danych, własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa. Wśród obsługiwanych przez niego klientów znajdują się szpitale, przedsiębiorstwa z obszaru fintech, spółki energetyczne, operatorzy telekomunikacyjni oraz startupy technologiczne.