logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Kubiak

prof. dr hab.

Anna Kubiak

 

Profil zawodowy

Antropolog kultury, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i wykładowca w Graduate School for Social Research. Autorka książek: „Delicje i lewa ręka Kryszny” (IFiS PAN, Warszawa 1997), „Jednak New Age” (Santorski & Co, Warszawa 2005), „Nostalgia i inne tęsknoty” (Stopka, Łomża 2007), „INNE ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności” (Universitas, Kraków 2014), „Pogrzeby to nasze życie” (IFiS PAN, Warszawa 2015), współredaktorka antologii „Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci” (Nomos, Kraków 2015). Prowadzi zajęcia z antropologii wizualnej: „Visual anthropology and sociology: the method, the document and the subject of empirical research” w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Obszary zainteresowań naukowych: tanatologia, bioetyka, eutanazja w kontekście biowładzy i bioekonomi (pisze książkę p.t. Assisted Death in the Age of Biopower and Bioeconomy), antropologia wizualna, studia nad traumą i pamięcią.