logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Piotrowicz

 

Katarzyna Piotrowicz

 

Profil zawodowy

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny w trakcie certyfikacji, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, pedagog. Z Uniwersytetem SWPS związana jest od prawie początku jego istnienia. Doświadczenie kliniczne zdobyła odbywając staż w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie, staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Terapeutycznym Uniwersytetu SWPS oraz na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego współpracując w charakterze psychologa z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi psychoterapię w podejściu poznawczo-behawioralnym. Jako psychotraumatolog zajmuje się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków. Udziela terapeutycznego wsparcia w uporaniu się z następstwami traumy na poziomie emocjonalnym, somatycznym oraz poznawczym. Jest certyfikowanym terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). Koncentruje się na pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, będącymi w sytuacji kryzysowej.