logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dariusz Pater

ks. dr hab.

Dariusz Pater

 

Profil zawodowy

Polski duchowny i dr hab. nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bioetyk, psychoonkolog. Inicjator i organizator cyklu interdyscyplinarnych konferencji naukowych o wymiarze ogólnopolskim dotyczących bólu i cierpienia człowieka, pt. „Ból i cierpienie - ognisko światła i ciemność”. Autor licznych publikacji, m. in.: „Nadzieja jako profil opieki nad osobami przewlekle chorymi w ZOL”, „Nadzieja jako profil opieki nad osobami przewlekle chorymi w ZOL”, „Modern views on hospital chaplain ministry, Archives of Physiotherapy and Global Researches”. Kierownik Podyplomowych Studiów Etyki na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek Okręgowej Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, a od 2017 przynależy do Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Uhonorowany licznymi nagrodami, w tym Nagrodą Rektora UKSW za podnoszenie standardów jakości pracy w UKSW (z Uczelnią związany od 2008 r.).