Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Bartosz Grabski

dr n. med.

Bartosz Grabski

 

Profil zawodowy

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (PTTPB Nr 74), lekarz z kilkunastoletnim stażem pracy. Absolwent studiów dziennych oraz studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM. W latach 2002–2010 związany z Kliniką Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie adiunkt w Katedrze Psychiatrii UJ CM i starszy asystent w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Aktywnie zaangażowany w szkolenia, warsztaty i sympozja krajowe i zagraniczne. Dydaktyk; systematycznie prowadzi zajęcia z psychiatrii i seksuologii dla polskich i zagranicznych studentów medycyny i psychologii. Odbywał staże i szkolenia w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Współpracownik Pink Therapy w Londynie. Członek Komisji Bioetycznej UJ.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek i rozdziałów w książkach, poświęconych tematyce zaburzeń nastroju, psychoedukacji, psychopatologii oraz zagadnieniom zdrowia psychicznego i seksualnego osób różnorodnych seksualnie i płciowo. Współredagował pierwszą w Polsce monografię poświęconą psychologii LGB, pt. „Wprowadzenie do psychologii LGB” (red. G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski). Jest autorem monografii dla studentów i lekarzy, pt. „Podstawy badania psychiatrycznego”.