logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 30 godzin (3 dni szkoleniowe)

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Praktyk metody Kids' skills - Dam Radę
oraz I’m Proud of You - Jestem z Ciebie Dumny- szkolenie certyfikowane

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem Kids skills - Dam radę! oraz I’m proud of You - Jestem z ciebie dumny. Są to metody pracy z dziećmi od 3 do 12 roku życia, oparte na założeniach Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Możliwe jest także wykorzystanie zmodyfikowanej wersji tych narzędzi do pracy z dziećmi starszymi oraz grupami. Dzięki poznaniu założeń metod do pracy z dziećmi uczestnicy będą skuteczniej radzić sobie z problemami emocjonalnymi, lękowymi oraz behawioralnymi dzieci wykorzystując przy tym najbliższe otoczenie dziecka. Nabędą umiejętności pomocne w przezwyciężeniu problemów dzieci między innymi takich jak: niewłaściwe zachowania, złe nawyki, problemy z jedzeniem/ snem, zaburzenia koncentracji.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do psychologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek pracowników socjalnych oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi m.in.: nauczycieli, wychowawców, terapeutów, coachów i doradców rodzin.

Czego mogą dowiedzieć się uczestnicy?

 • Czym jest Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach?
 • Jak pracować z dziećmi, rodzicami i opiekunami w oparciu o o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach?
 • Jakie są poszczególne kroki i działania wykorzystywane w pracy z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, lękowymi oraz behawioralnymi wg. Programu Kids’ skills?
 • Jaki jest specyficzny system wzmocnień i jak rozwijać sieć wsparcia dziecka?
 • Jak wspierać dziecko w zdobywaniu potrzebnych umiejętności?
 • Jak postępować aby doceniać, a następnie zachęcać dziecko do dalszej zmiany?
 • W jaki sposób reagować na niepożądane zachowania?
 • W jaki sposób postępować w przypadku braku poprawy w zachowaniu?
 • Jakimi metodami wspierać i wzmacniać współpracę rodziców z dziećmi dzięki metodzie Jestem z Ciebie Dumny?
 • Jak wzmacniać system rodzinny i usamodzielniać rodziców w obszarze pracy z trudnymi zachowaniami dzieci?

Korzyści:

 • Nabycie umiejętności i uprawnień w obszarze wspierania kompetencji dziecka przy wykorzystaniu metody Kids’ skills - Dam Radę.
 • Nabycie kompetencji i uprawnień do wykorzystywania metody I’m Proud of You – Jestem z Ciebie Dumny w pracy z rodzinami (komplementarna do Kids’ skills metoda wspierania rodzin).
 • Uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu poziomu Praktyka obu metod potwierdzającego nabycie praktycznych umiejętności w zakresie metody Kids' Skills - Dam Radę! oraz I’m Proud of You - Jestem z Ciebie dumny, co uprawnia do pracy z dziećmi i rodzinami w oparciu o obie metody.

Program

Program i opis metod:

Harmonogram: 30 godzin (3 dni szkoleniowe).

1. Podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
2. Typologia relacji terapeutycznych.
3. Założenia ogólne pracy z dziećmi.
4. Poznanie praktycznych narzędzi i technik potrzebnych do pracy z dzieckiem i rodziną.
5. 15 kroków metody Kids’ Skills – Dam Radę.
6. Program I’m Proud of You - Jestem z Ciebie Dumny – jak uczyć rodziców wspierania dzieci w rozwoju umiejętności?
7. Praktyka warsztatowa nabytej wiedzy.

Program Kids’ Skills Dam Radę! to metoda pracy z dziećmi od 3 do 12 roku życia (możliwe jest także wykorzystanie zmodyfikowanej wersji podczas pracy z młodzieżą) rodzicami i opiekunami, oparta na założeniach Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stworzona na początku XXI w. przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę doktora Bena Furmana. “Dam radę!” to program pracy z dziećmi, za pomocą, którego można skutecznie poradzić sobie z problemami emocjonalnymi, lękowymi oraz behawioralnymi, wykorzystując przy tym najbliższe otoczenie dziecka. Metoda niesamowicie pomocna w przezwyciężeniu problemów takich jak agresja i wybuchy złości, złe nawyki, problemy z jedzeniem/ snem, zaburzenia koncentracji, niewłaściwe zachowania.
Praca z dzieckiem polega na przemianie występujących trudności, w umiejętności, których można się nauczyć. Kluczowe jest także uświadomienie korzyści płynących z nabywania tych umiejętności oraz tworzenia systemu wzmocnień. Terapeuta podczas współpracy wspiera poczucie kompetencji dziecka i uczy je robić to samodzielnie. Za pomocą kilkunastu kroków, program wspiera i rozwija mocne strony dziecka, budując poczucie pewności siebie i motywację do dalszej pracy.
Program “Jestem z ciebie dumny” jest wykorzystywany do wsparcia rodziców i opiekunów (również świadczących usługi w placówkach publicznych) radzących sobie z trudnościami dzieci. Obejmuje metody pracy dotyczące reagowania w przypadku występowania niepożądanych zachowań, wpływania na dzieci oraz wspierania ich w przezwyciężeniu problemów. Skupia się na docenianiu, chwaleniu oraz współpracy z dzieckiem.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy. Uczestnicy pod okiem trenera wezmą udział w serii ćwiczeń ilustrujących omawiane obszary. Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych będą mogli na bieżąco ćwiczyć nabyte umiejętności.

Kadra

gordziej niwczyk

Ewa Gordziej – Niewczyk

Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego Ambasadora metody Kids’ Skills – Dam Radę! oraz I’m proud of You - Jestem z Ciebie dumny w Polsce: Ewę Gordziej- Niewczyk. Psycholog dziecięcy z 17 letnim doświadczeniem psychoterapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji), terapeuta integracji sensorycznej II stopnia, biegły sądowy w dziedzinie psychologii, instruktor jogi dla dzieci. Założycielka specjalistycznego ośrodka zajmującego się psychoedukacją, profilaktyką i terapią dzieci działającego od 2006 roku pod nazwą INSTYTUT PSYCHOLOGII I EDUKACJI DZIECKA posiadającego status niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej i ośrodka kształcenia ustawicznego dla kadry pedagogicznej - nauczycieli, pedagogów i psychologów.
Czterokrotnie (w 2015, 2016, 2017, 2018 roku) nagrodzona Certyfikatem Jakości Lekarz Przyjazny Pacjentowi dla najbardziej godnych zaufania polskich lekarzy. W 2014 roku otrzymała nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych doktorantów, dwukrotnie nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Wykładowca akademicki, ekspert Newsweek Polska, Polska The Times, Polsat i TVP.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

1200 zł/os.*

1080 zł/os.* dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Termin: 8-10 maja 2020 r. godz. 9:00-17:30