logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Arteterapia
- szkolenia

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniach

Szkolenia z arteterapii - osoby zainteresowane wykorzystywaniem technik arteterapeutycznych w pracy nauczyciela, szkoleniowca, trenera czy coacha lub pragnące za pomocą tych technik zadbać o własny rozwój np. popracować nad sztuką panowania nad emocjami, asertywynością czy efektywną komunikacją - zapraszamy na szkolenia organizowane jesienią na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Szczegóły znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach.

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Muzykoterapia i bajkoterapia

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Cena

195 zł/os.

Termin

26 października 2017 roku

Cele

 • Szeroko rozumiany rozwój osobisty, samouświadomienie, wypróbowanie nowych sposobów zachowań, samodzielne myślenie, kształtowanie postawy otwartej na otoczenie, poprawa komunikacji i funkcjonowania w grupie.
 • Zapoznanie uczestników z pojęciem muzykoterapii i bajkoterapii.
 • Poznanie wpływu muzyki na działanie układów naszego organizmu. Poznanie cech „zdrowej muzyki".
 • Poznanie wskazań do stosowania muzykoterapii. Cel wykorzystywania muzyki w terapii.
 • Przedstawienie wybranych form terapii wykorzystującej muzykę, poprzez osobiste doświadczenie terapeutycznej funkcji muzykoterapii.
 • Sposoby wykorzystania bajki w procesie terapeutycznym.
 • Zapoznanie uczestników z rodzajem bajek terapeutycznych i sposobem przeprowadzania zajęć wykorzystujących bajkoterapię.
 • Terapeutyczna funkcja muzykoterapii i bajkoterapii.

Adresaci

Poniższe warsztaty i szkolenia skierowane są do pedagogów, wychowawców, nauczycieli, instruktorów kół zainteresowań, osób pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, do rodziców i opiekunów. Dla wszystkich interesujących się arteterapią.

Forma zajęć

warsztaty i wykłady

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Charakterystyka muzykoterapii i bajkoterapii.
 • Cechy prawidłowo przeprowadzonej sesji w procesie muzykoterapeutycznym. Sposób dobierania muzyki w procesie muzykoterapeutycznym.
 • Znaczące elementy muzykoterapii na poziomie intrapersonalnym i interpersonalnym.
 • Emocje nośnikiem informacji w muzykoterapii i bajkoterapii.
 • Rodzaje muzykoterapii i sposób jej wykorzystania.
 • Na co zwrócić uwagę podczas pisania bajki terapeutycznej. Istotne wskazówki podczas czytania opowieści terapeutycznej.
 • Czym jest bajkoterapia. Kto jest adresatem bajek terapeutycznych.
 • Bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne.
 • Omówienie cech, jakie powinien posiadać prowadzący zajęcia z zakresu muzykoterapii i bajko terapii.

Kadra nauczająca

Monika Andrzejewska

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), ukończyła studium aktorskie (ROE Poznań), trener umiejętności psychospołecznych (Pracownia Psychoedukacji i Terapii, Bielsko- Biała). Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie realizacji Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.
Miłośniczka teatru, swoje marzenia realizowała w studium aktorskim, tam zainteresowała się arteterapią, zwłaszcza plastykoterapią i teatroterapią. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania metod i technik arteterapii, jest instruktorem teatralnym, prowadzi zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie ze swoimi autorskimi programami. Pracuje z osobami starszymi min podczas warsztatów teatralnych. Założycielka www.WARSZTATOMANIA.com

Arteterapia i twórczy rozwój

Czas trwania

2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Cena

450 zł/os.

Termin

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Cele

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu języka wizualnego sztuk plastycznych jako narzędzi pracy w arteterapii.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami warsztatowymi wykorzystywanymi w arteterapii przez sztuki wizualne oraz technik arteterapeutycznych.
 • Zapoznanie słuchaczy z elementami sesji arteterapeutycznej oraz ze sposobami interpretacji procesu twórczego i samego dzieła.
 • Praktyczne przećwiczenie i zapoznanie się słuchaczy z metodami i technikami stosowanymi w arteterapii.
 • Nabycie praktycznych umiejętności projektowania i realizowania sesji arteterapeutycznych.

Adresaci

Wszyscy zainteresowani arteterapią: rodzice i opiekunowie, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, studenci i absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu medycyny lub nauk paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji, terapii zajęciowej i innych), nauk humanistycznych lub społecznych (psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii i innych), studiów artystycznych (sztuk plastycznych, muzyki, aktorskich lub innych).

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Narodziny idei, historyczny rozwój i zakres pojęcia w na świecie i w Polsce. Definicje, zadania i formy, ogólne i szczegółowe cele arteterapii.
 • Arteterapia przez sztuki wizualne. Czynniki terapeutyczne i sposoby oddziaływania w arteterapii. Zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia w procesie terapeutycznym. Katharsis procesem wewnętrznego oczyszczenia i doświadczanie oraz nauka regulacji emocji.
 • Osiąganie wglądu w wyniku konfrontacji, analizy i interpretacji pracy w relacji terapeutycznej. Rola arteterapeuty w interpretacji procesu twórczego i samego dzieła. Metoda twórczości bilateralnej, relaksacja, medytacja oraz technika Mindfulness.
 • Terapie ekspresyjne w ujęciu intermodalnym. Przebieg sesji w arteterapii indywidualnej i grupowej. Komunikowanie się z własnymi emocjami, sposoby ich wyrażania i kontrolowania za pomocą kompozycji, formy, barwy i materii.
 • Uważność i polisensoryczne przetwarzanie informacji wzrokowej. Uwrażliwienie na bodźce płynące z innych zmysłów. Technika uważnego patrzenia. Technika frotage'u. Synestezje dźwiękowe, muzyczne, smakowe, dotykowe i węchowe w działaniach na płaszczyźnie.
 • Refleksja nad symboliką barwy, formy i faktury. Eksploracja wrażliwości, odwołanie się do pamięci emocjonalnej i przekształcanie jej w wartości estetyczne. Próba wizualizacji własnych emocji oraz przełożenia ich na język gestu, znaku i symbolu.
 • Próba dotarcia do podświadomości za pomocą metafory zawartej w nieujawnionych symbolach za pomocą bajki, przypowieści, historii z życia itp.
 • Skrypt świadomy i nieświadomy wzorzec relacyjny drogą do przeanalizowania indywidualnej postawy wobec świata i samego siebie. Odwołanie się do podejścia systemowego.
 • Iluzje wieloznaczne oraz pamięć, wrażliwość i asocjacje. Współtworzenie, interakcja w grupie i penetracja zależności w zespole.
 • Rozwijanie kreatywności przez zastosowanie nietypowych materiałów, narzędzi i technik.
 • Wykorzystanie rzeźby, obiektu artystycznego i działań przestrzennych.
 • Maska jako część naszej natury zakrywająca lub paradoksalnie ujawniająca nasze wnętrze. Próba unikania maskowania rzeczywistych problemów i utwierdzania stereotypu przez zniwelowanie niebezpieczeństwa oceny.
 • Twórcze wykorzystanie instalacji, środków intermedialnych, multimedialnych i mix medialnych w arteterapii i twórczym rozwoju. Związki ze sztuką art brut.

Kadra nauczająca

dr hab. prof. Nadzw. UAP Robert Bartel

Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, obiektem i aranżacjami przestrzennymi. W latach 1990-95 tworzył wielkoformatowe, malarsko-rysunkowe instalacje. Od 2001r. łączy obiekty przestrzenne z tradycyjnymi technikami- rysunek i grafika. Pracuje w wielu mediach i poszukuje nowych środków wyrazu. Wykorzystuje nietypowe materiały. W metaforyczny sposób dotyka uniwersalnych problemów związanych z ludzką egzystencją. Buduje poetycki świat, w którym postaci, przedmioty i rzeczy tworzą zupełnie nową rzeczywistość, rzeczywistość wskazującą na istnienie innego, nadrealnego świata. Nurtują go problemy związane z psychologią, neurobiologią, kognitywistyką i arteterapią. W Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi wykłady z Psychofizjologii widzenia oraz ćwiczenia Struktury wizualne z elementami psychofizjologii widzenia i Arteterapia i twórczy rozwój. W swoim dorobku ma dwadzieścia siedem wystaw indywidualnych i czterdzieści jeden zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Australia, Ukraina, Hiszpania i Portugalia).
Zajmuje się również arteterapią prowadząc Pracownię Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę w Lublinie. Zorganizował, był kuratorem lub brał udział w ponad pięćdziesięciu wystawach sztuki tworzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wygłaszał referaty i prowadził warsztaty na siedemnastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych arteterapii. W dorobku ma także trzynaście publikacji z tej dziedziny.

EMOCJE - nośnik informacji

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Cena

195 zł/os.

Termin

27 października 2017 roku

Cele

 • Wykorzystanie arteterapii w rozwijaniu samoświadomości emocjonalnej.
 • Poznanie sposobów porozumieniwania się w języku pozawerbalnym. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji.
 • Poznanie informacji, jakie przekazują nam emocje.
 • Kontekst sytuacyjny a odczytywanie emocji.
 • Wpływ emocji na funkcjonowanie naszego organizmu.
 • Złość- style złoszczenia się i panowania nad złością Sposoby wyrażania złości.

Adresaci

Poniższe warsztaty i szkolenia skierowane są do pedagogów, wychowawców, nauczycieli, instruktorów kół zainteresowań, osób pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, do rodziców i opiekunów. Dla wszystkich chcących poznać wpływ emocji na nasze życie.

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Wykorzystanie metod i technik arteterapeutycznych w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji.
 • Wprowadzenie i zapoznanie uczestników z pojęciem emocji.
 • Sposoby wyrażania złości, style złoszczenia się i panowania nad złością.
 • Kontekst sytuacyjny w odczytywaniu emocji.
 • Wpływ emocji na stan zdrowia.
 • Emocje a manipulacje.
 • Jak mówić o emocjach nie naruszając granic rozmówcy. Asertywność w wyrażaniu emocji.

Kadra nauczająca

Monika Andrzejewska

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), ukończyła studium aktorskie (ROE Poznań), trener umiejętności psychospołecznych (Pracownia Psychoedukacji i Terapii, Bielsko- Biała). Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie realizacji Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.
Miłośniczka teatru, swoje marzenia realizowała w studium aktorskim, tam zainteresowała się arteterapią, zwłaszcza plastykoterapią i teatroterapią. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania metod i technik arteterapii, jest instruktorem teatralnym, prowadzi zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie ze swoimi autorskimi programami. Pracuje z osobami starszymi min podczas warsztatów teatralnych. Założycielka www.WARSZTATOMANIA.com

Plastykoterapia

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Cena

195 zł/os.

Termin

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Cele

 • Szeroko rozumiany rozwój osobisty, samouświadomienie, wypróbowanie nowych sposobów zachowań, samodzielne myślenie, kształtowanie postawy otwartej na otoczenie, poprawa komunikacji i funkcjonowania w grupie.
 • Poznanie czym jest plastykoterapia.
 • Przedstawienie wybranych form arteterapii, poprzez osobiste doświadczenie terapeutycznej funkcji plastykoterapii.
 • Poznanie różnorodnych materiałów wykorzystywanych w plastykoterapii.
 • Zapoznanie uczestników z metodami i technikami wykorzystywanymi w plastykoterapii.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami i kolejnością procesu arteterapeutycznego.
 • Terapeutyczna funkcja plastykoterapii.

Adresaci

Poniższe warsztaty i szkolenia skierowane są do pedagogów, wychowawców, nauczycieli, instruktorów kół zainteresowań, osób pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, do rodziców i opiekunów. Dla wszystkich interesujących się arteterapią.

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Wprowadzenie do pojęcia arteterapii. Charakterystyka plastykoterapii.
 • Zapoznanie uczestników z różnymi metodami i technikami plastykoterapii. Warsztaty plastykoterapii.
 • Arteterapia a teoria potrzeb jako podstawowy stymulator ludzkiego działania.
 • Wykorzystanie plastykoterapii na świeżym powietrzu.
 • Sposób dobierania metody arteterapii do osoby/ grupy w poszczególnych fazach grupy.
 • Zasady obowiązujące w procesie arteterapeutycznym. Kolejność procesu arteterapeutycznego.
 • Mowa rysunku, dzieła plastycznego.
 • Omówienie cech, jakie powinien posiadać prowadzący zajęcia z zakresy wybranych form arteterapii.

Kadra nauczająca

Monika Andrzejewska

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), ukończyła studium aktorskie (ROE Poznań), trener umiejętności psychospołecznych (Pracownia Psychoedukacji i Terapii, Bielsko- Biała). Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie realizacji Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.
Miłośniczka teatru, swoje marzenia realizowała w studium aktorskim, tam zainteresowała się arteterapią, zwłaszcza plastykoterapią i teatroterapią. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania metod i technik arteterapii, jest instruktorem teatralnym, prowadzi zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie ze swoimi autorskimi programami. Pracuje z osobami starszymi min podczas warsztatów teatralnych. Założycielka www.WARSZTATOMANIA.com

Jak mówić NIE

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Cena

195 zł/os.

Termin

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Cele

 • Poznanie technik arteterapeutycznych pozwalających na rozwijanie samoświadomości emocjonalnej. Funkcja informacyjna emocji.
 • Wprowadzenie do pojęcia asertywności. Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia postawy agresywnej, biernej lub asertywnej.
 • Poznanie praw asertywności oraz ich wpływu na polepszenie skuteczności i jakości relacji z innymi.
 • Asertywność w kontakcie z samym sobą- zwiększenie poczucia własnej wartości.
 • Samoakceptacja i poczucie własnej wartości.
 • Zasady budowania własnej wartości. Sztuka budowania satysfakcjonujących relacji.
 • Sposoby porozumiewania się- komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała. Metody autoprezentacji.
 • Poznanie rodzajów i funkcji autoprezentacji.
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z nieśmiałością poprzez metody i techniki arteterapeutyczne.

Adresaci

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem własnym. Dla rodziców i opiekunów, wychowawców i pedagogów. Dla każdego, kto zmaga się z uczuciem nieśmiałości i niskim poczuciem własnej wartości.

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Wykorzystanie metod i technik arteterapeutycznych w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji.
 • Emocje jako nośnik informacji. Wykorzystanie energii emocji do odkrycia siły w sobie.
 • Postawa agresywna, uległa i asertywna.
 • Sposoby wyrażania myśli, uczuć i postaw za pomocą komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Wykorzystanie arteterapii w budowaniu poczucia własnej wartości.
 • Asertywne taktyki autoprezentacji.
 • Jak mówić o emocjach nie naruszając granic rozmówcy. Asertywność w wyrażaniu emocji.

Kadra nauczająca

Monika Andrzejewska

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), ukończyła studium aktorskie (ROE Poznań), trener umiejętności psychospołecznych (Pracownia Psychoedukacji i Terapii, Bielsko- Biała). Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie realizacji Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.
Miłośniczka teatru, swoje marzenia realizowała w studium aktorskim, tam zainteresowała się arteterapią, zwłaszcza plastykoterapią i teatroterapią. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania metod i technik arteterapii, jest instruktorem teatralnym, prowadzi zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie ze swoimi autorskimi programami. Pracuje z osobami starszymi min podczas warsztatów teatralnych. Założycielka www.WARSZTATOMANIA.com

Choreoterapia

Czas trwania

2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Cena

430 zł/os.

Termin

28-29 października 2017 roku

Cele

 • Dostarczenie wiedzy na temat choreoterapii (terapii tańcem) jako narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego.
 • Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych założeń pracy z wykorzystaniem terapii tańcem.
 • Dostarczenie wiedzy na temat redukcji napięć i zwiększenia skuteczności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Rozpoznawanie repertuaru własnego ruchu i jego powiązań z emocjami.
 • Kształtowanie umiejętności wzbogacania repertuaru ruchu poprzez improwizacje.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w procesie pomagania.
 • Zwiększenie świadomości własnego ciała jako podstawy komunikacji z innymi.
 • Kształtowanie zdolności radzenia sobie z trudnościami w relacjach z drugim człowiekiem.

Adresaci

Wszyscy zainteresowani arteterapią: rodzice i opiekunowie, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, studenci i absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu medycyny lub nauk paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji, terapii zajęciowej i innych), nauk humanistycznych lub społecznych (psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii i innych), studiów artystycznych (sztuk plastycznych, muzyki, aktorskich lub innych).

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Prezentacja podstawowych aspektów teoretycznych i praktycznych terapii tańcem (2 godz.).
 • Prezentacja pojęcia przestrzeni własnej i przestrzeni partnera w tańcu (2 godz.).
 • Przedstawienie zagadnień związanych z ciężarem ciała i ugruntowaniem jako podstawy integracji ciała i umysłu (2 godz.).
 • Ćwiczenia zwiększające świadomość własnego ciała (2 godz.).
 • Prezentacja technik relaksacyjnych, uwalnianie blokad mięśniowych i stawowych (3 godz.).
 • Prezentacja możliwości rozwoju ruchu przez improwizację (3 godz.).
 • Prezentacja metod pracy usprawniających relacje z innymi ludźmi (2 godz.).

Kadra nauczająca

Maria Skommer

1. Zainteresowania naukowe

Psychologia kliniczna, psychosomatyka, psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzin), zastosowanie tańca w psychoterapii

2. Członkostwo (Stowarzyszenia, Towarzystwa, funkcje)

 • Delegat do Międzynarodowej Organizacji Balintowskiej.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
 • Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej „SEDNO".
 • Członek Komisji ds. Standardów Zawodu Choreoterapeuty (Terapeuty Tańcem).

3. Staże Naukowe
Staże podyplomowe w zakresie nauczania:

 • Nauczanie Problemowe, Holandia 1994
 • Zastosowanie nauczania problemowego, Wlk. Brytania 1995
 • Mowa ciała, Niemcy 1995
 • Profilaktyka i prewencja w naukach o zdrowiu, Wlk. Brytania 1996-97
 • Staż w Centrum Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Narkotyków, Odessa 2001

4. Ważniejsze publikacje z ostatnich 5-ciu lat

 • Maria Skommer., Wczesnodziecięce uwarunkowania zachowań zdrowotnych człowieka. [w:] Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka. Red. Bartkowiak G.; Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań, 2008
 • Maria Skommer, Maia Stanisławska-Kubiak, Ewa Mojs., Obraz ciałą u dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1 (Spostrzeżenia, myśli i uczucia dziecka na temat jego ciała) i wskazania do terapii w: Strzelecki W., Czarnecka – Iwańczuk M., Cybulski M., red.nauk., Psychologia w naukach medycznych. Część II, Wydawnictwo UMP,Poznań 2011
 • Maria Skommer, Natalia Spaczyńska., Pomoc psychologiczna w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów, [w:] Głowacka M.D., Mojs E., (red) Zagrożenia zdrowotne i społeczne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UM, Poznań 2008
 • Maria Skommer, Maia Stanisławska-Kubiak., Zaburzenia i choroby psychosomatyczne, w: red. E. Mojs, M. Skommer, B. Stelcer, Elementy psychologii ogólnej i klinicznej, Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań 2012
 • Ewa Mojs, Maria Skommer, Maia Stanisławska-Kubiak., Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych, w: red. E. Mojs, M. Skommer, B. Stelcer, Wydawnictwo Naukowe UMP, Poznań 2012
 • Maria Skommer., Komentarz [do pracy: Wpływ choreoterapii na objawy psychopatologiczne, poczucie satysfakcji z leczenia i poprawę jakości życia u chorych na schizofrenię - wstępne dane. Med. Prakt. Psychiat. 2009,3, 105] wyd Med. Prakt. Psychiat. 2009 nr 3 (8) s. 106-10
 • Ewa Mojs, Maia Stanisławska-Kubiak, Maria Skommer, Rafał Wójciak., Palenie papierosów z perspektywy psychologii pozytywnej. wyd. Prz. Lek. 2009 T. 66 nr 10 s. 765-767
  Rafał W. Wójciak, Maria Stanisławska-Kubiak, Maria Skommer, Agnieszka Nowogrodzka., Występowanie palenia tytoniu i otyłości w grupie kobiet ze schizofrenią. wyd. Prz. Lek. 2009 T. 66 nr 10 s. 733-735
 • Maria Skommer., Zastosowanie terapii tańcem w odzyskiwaniu równowagi emocjonalnej.

Teatroterapia

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Cena

195 zł/os.

Termin

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Cele

 • Rozwój osobisty, samouświadomienie, wypróbowanie nowych sposobów zachowań w bezpiecznej przestrzeni sceny teatralnej. Kształtowanie postawy otwartej na otoczenie, poprawa komunikacji i funkcjonowania w grupie.
 • Zapoznanie uczestników z pojęciem terapii przez teatr gdzie narzędziem terapeutycznym jest sam pacjent, aktor/pacjent wyraża siebie poprzez grę.
 • Przedstawienie rodzajów i form teatroterapii.
 • Zapoznanie uczestników z metodami i technikami terapii przez teatr. Poprzez osobiste doświadczenie terapeutycznej funkcji poznawanych metod i technik.
 • Zapoznanie uczestników z pojęciem grupy społecznej- fazy jej rozwoju. Dostosowanie metod pracy do specyfiki grupy, w której jest stosowana.
 • Przedstawienie rodzajów emocji i funkcji emocji jakie pełnią w terapii przez teatr.
 • Zapoznanie uczestników zajęć z cechami jakie powinien mieć instruktor terapii przez teatr.

Adresaci

Poniższe warsztaty i szkolenia skierowane są do pedagogów, wychowawców, nauczycieli, instruktorów kół zainteresowań, osób pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, do rodziców i opiekunów. Dla wszystkich interesujących się terapią przez teatr.

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Wprowadzenie i zapoznanie uczestników z pojęciem teatroterapii.
 • Zapoznanie uczestników z metodami i technikami terapii przez teatr – wykład konwersatoryjny, warsztaty.
 • Warsztaty wykorzystujące metody i techniki teatroterapii między innymi takie jak: drama, pantomima, sytuacje improwizowane, etiudy.
 • Warsztaty wykorzystujące metody i techniki teatroterapii, wprowadzające do dyskusji na temat faz rozwoju grupy- czym są, w czym może nam pomóc rozumienie rozwoju procesu grupowego.
 • Terapeutyczna funkcja teatru- wykład konwersatoryjny.
 • Bezpieczna przestrzeń teatru jako miejsce do wyrażania i poznania siebie-emocje.
 • Cechy jakie powinien mieć instruktor terapii przez teatr- wykład konwersatoryjny.

Kadra nauczająca

Monika Andrzejewska

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań), ukończyła studium aktorskie (ROE Poznań), trener umiejętności psychospołecznych (Pracownia Psychoedukacji i Terapii, Bielsko- Biała). Psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie realizacji Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.
Miłośniczka teatru, swoje marzenia realizowała w studium aktorskim, tam zainteresowała się arteterapią, zwłaszcza plastykoterapią i teatroterapią. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania metod i technik arteterapii, jest instruktorem teatralnym, prowadzi zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie ze swoimi autorskimi programami. Pracuje z osobami starszymi min podczas warsztatów teatralnych. Założycielka www.WARSZTATOMANIA.com

Między słowami

Między słowami.
Słowo i obraz w kontekstach warsztatowych: psychoterapia, arteterapia i rozwój osobisty.

Warsztat z teoretycznym wprowadzeniem do analitycznego sposobu pracy z obrazem. Szkolenie oparte na doświadczaniu własnym uczestników w kontekście spotkań z różnorodnymi metodami pracy kreatywnej: twórcza wyobraźnia, rysunek, malarstwo, poezja, baśń, sen.

Obszary pracy

dostrojenie , uczestniczenie w procesie i jego obserwacja, towarzyszenie, balansowanie i poruszanie się między słowem i obrazem, poszukiwanie znaczeń i kontekstów, integrowanie.

Czas trwania

2 dni, 16 godzin dydaktycznych

Cena

340 zł/os.

Termin

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Adresaci

Wszyscy zainteresowani arteterapią: psychologowie, pedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzice i opiekunowie, studenci i absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu:

 • medycyny lub nauk paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji, terapii zajęciowej i innych),
 • nauk humanistycznych lub społecznych (psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii i innych),
 • studiów artystycznych (sztuk plastycznych, muzyki, aktorskich lub innych).

Cel

Słowo jako jeden z podstawowych elementów kontaktu w tradycyjnej terapii rozmową w arteterapii zyskuje dodatkowy wymiar. Obecność sztuki słowa w postaci baśni, mitu, poezji w terapii wspiera poszukiwanie i tworzenie znaczenia i sensu. Ważnym aspektem leczącym jest również łączenie różnego rodzaju narracji z tworzeniem obrazów. Szkolenie ma charakter seminarium warsztatowego zwiera teoretyczne wprowadzenie a przede wszystkim jest praktycznym zapoznaniem z procesem arteterapeutycznym.

Szkolenie zakłada

 • Zdobycie wiedzy na temat relacji terapeutycznej w arteterapii, możliwości wykorzystania w pracy terapeuty procesu kreatywnego z wykorzystaniem słowa, obrazu i własności połączeń między nimi.
 • praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy: umiejętność przygotowania i prowadzenia procesu terapeutycznego w warunkach klinicznych i procesu ukierunkowanego na rozwój z wykorzystaniem słowa i obrazu.
 • wypracowanie postawy otwartości i kreatywności jako postawy odpowiedniej do wykształcenia analogicznej postawy u klientów, pacjentów, uczniów.

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

 • Wstęp - Słowo jako lekarstwo.
 • Arteterapia i charakter relacji terapeutycznej.
 • Człowiek, obraz, słowo - praca w polu terapeutycznym.
 • Dobór tekstów i techniki pracy w odniesieniu do poszczególnych grup klinicznych, rozwojowych i potrzeb klientów indywidualnych.
 • Możliwości terapeutycznego oddziaływania literatury ze szczególnym uwzględnieniem: baśni, mitu, poezji.
 • Praktyczne wykorzystanie łączenia utworów literackich ze sztukami wizualnymi w procesie terapeutycznym: baśń– obraz, poezja – obraz.
 • Struktura utworów, relacja łączącą formę i treść, rola narracji, metafory, symbolu, archetypu w procesie terapeutycznym.
 • Tworzenie i słuchanie, aktywny i receptywny wymiar sztuki słowa.
 • Matryca narracyjna grupy jako wskaźnik procesu grupowego.

Kadra nauczająca

Marta Szczukiewicz

arte–psychoterapeutka, psychoterapeutka, kulturoznawczyni. W pracy arteterapeutycznej łączy sztukę słowa ze sztukami wizualnymi. Opiera się przede wszystkim na podejściu psychoanalitycznym - jungowskim, korzystając z osiągnięć innych szkół psychoterapii i psychoanalizy. Pracuje z klientami w terapii indywidualnej i grupowej, z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Ma szerokie doświadczenia kliniczne obejmujące pracę z osobami z chorobą psychiczną, z zaburzeniami odżywiania, rozwoju, chorymi onkologicznie. Pracuje w praktyce prywatnej Gabinet Art & Psyche oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi i placówkami medycznymi. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę i Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej.
Obszary zainteresowań klinicznych: relacja terapeutyczna, pole terapeutyczne, kryzysy rozwojowe i zaburzenia związane z pierwotnymi obronami Self.

Publikacje:

Marta Szczukiewicz (2010). Arteterapia najbardziej integrującą formą terapii. Poznań: Wótezet Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej (XI/XII).
Marta Szczukiewicz (2013). Analityczna Przechadzka. Zastosowanie amplifikacji materiału wyobrażeniowego i pracy z aktywną wyobraźnią. Lublin: Journal Arteterapia PSTS
Marta Szczukiewicz (2014). Od zaskoczenia do testowania rzeczywistości. Lublin: Arteterapia PSTS

Rekrutacja

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz".

Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Nadchodzące szkolenia