logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 2 dni/16 godzin dydaktycznych

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Społeczne kompetencje w biznesie. Szkolenie dla managerów

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Idea:

Społeczne kompetencje to dziś absolutna podstawa funkcjonowania zespołów pracowniczych. Od nich zależy skuteczność, terminowość oraz atmosfera towarzysząca wykonywaniu zadań. Niestety, w wielu przypadkach specyfika pracy utrudnia wzajemne porozumienie.
Szybkie tempo, stres, nastawienie na rezultat, sposób zarządzania i egzekwowania zadań – te i wiele innych czynników wpływają na procesy komunikacyjne w większości instytucji. Na szczęście, możemy starać się te procesy optymalizować. Kluczem do tego jest ich zrozumienie, otwartość na potrzeby innych osób oraz świadomość posiadania wpływu na charakter tych interakcji.

Cele:

 • zapoznanie z technikami kluczowymi dla budowania wizerunku skutecznego managera z perspektywy podwładnych
 • zapoznanie z technikami optymalizującymi procesy komunikacyjne, porządkującymi relacje w firmie, delegowanie i egzekwowanie zadań

Korzyści:

 • Uczestnik dobrze rozumie czynniki konstytuujące kontekst społeczny przedsiębiorstwa
 • Uczestnik kursu rozumie rolę kompetencji społecznych dla efektywności, otwartości, terminowości i ogólnej atmosfery w biznesie
 • Uczestnik lepiej komunikuje się ze współpracownikami, wzmacnia swój autorytet i pozycję, lepiej rozumie specyfikę funkcjonowania innych pracowników
 • Uczestnik buduje samoświadomość w zakresie swojej roli w relacjach pracowniczych

Program

Dwudniowe szkolenie podzielone jest na dwie zasadnicze części (każda realizowana w jednym dniu). Zajęcia mają formę konwersatoryjno-warsztatową, wspartą ćwiczeniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień.

Dzień I. Skuteczny menadżer

 • Definiowanie celu i sensu działania grupy i w grupie
 • Jak przeprowadzać spotkania z podwładnymi?
 • Autorytet formalny i nieformalny
 • Style zarządzania grupą
 • Umiejętność przyznawania się do błędu a ocena pracowników
 • Jak grupa stara się manipulować przełożonym?
 • Od czego zależy siła autorytetu?
 • Opanowanie i konsekwencja w stosunku do pracownika
 • Style komunikacyjne a autorytet

 

Dzień II. Relacje i struktura grupy

 • Struktura grupy i role
 • Rola budowania relacji, kompetencji, wiedzy a prezentowanie siły
 • Schematy poznawcze w firmie
 • Uprzedzenia i stereotypy
 • Wzajemne postrzeganie
 • Skuteczne komunikowanie
 • Kompetencje komunikacyjne i zarządzanie konfliktem
 • Bariery komunikacyjneg i elementy komunikacji ułatwiające wzajemne porozumienie
 • Stosowanie informacji zwrotnej
 • Cechy optymalnego komunikatu
 • Konstruowanie spójnej informacji zwrotnej
 • Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 

Kadra

Tomasz Kozłowski

dr Tomasz Kozłowski

dr Tomasz Kozłowski, socjolog, menadżer, szkoleniowiec i nauczyciel akademicki z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym i zarządczym (szkolił m.in. menadżerów i przedsiębiorców, pracowników firm, pracowników administracji samorządowej, nauczycieli, rady pedagogiczne, uczestników akademii trzeciego wieku). Doświadczony ekspert w obszarach kultury organizacyjnej i komunikacji międzypokoleniowej, szeroko rozumianych kompetencji miękkich, autoprezentacji, work-life balance i work-flow. Współpracuje z takimi firmami jak Pegaz, Wartoszkolic, Centrum Profilaktyki Społecznej, CER Coaching-Edukacja-Rozwój, w których przeprowadza szkolenia z takich tematów jak Kultura organizacyjna; Style zarządzania a kultura innowacyjności; Strategie radzenia sobie ze stresem; Społeczne kompetencje w biznesie; Komunikacja międzypokoleniowa w firmie i in. Autor ponad 200 prac – w tym trzech książek, artykułów naukowych, analiz i raportów, esejów i felietonów. Aktywny bloger.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowników. Piastował stanowiska menadżerskie (kierownik katedr m.in. Edukacji i Nowych Mediów, Prodziekan, wreszcie Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych w Collegium Da Vinci w Poznaniu), zarządzał zespołami naukowo-dydaktycznymi, sprawował opiekę nad studentami, tworzył usługi edukacyjne). Wieloletni ekspert i doradca w Press-Service Monitoring Mediów (doradzał firmom z wielu branż, m.in. finansowej, konsultingowej, komunikacyjnej, współtworzył opiniotwórczy ranking TOP Marka).
W roku 2017 założył Fundację Instytut Analiz Społecznych Quantum, z którą opracował kilka raportów badawczych. Współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (ekspert i moderator w ramach Światowych Dni Innowacji, uczestnik i panelista Grupy Roboczej ds. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji i Inteligentnej Specjalizacji). Współpracownik Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przy UM Poznań, z którym współorganizował konferencje zbliżające edukatorów i przedsiębiorców. Zaproszony do grupy ekspertów na etapie projektowania programu AMI dla PARP.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń.

 • W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

  Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

680 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

28-29 marca 2019

Nadchodzące szkolenia