logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mediacje w szkole.
Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych.

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

MEDIACJE W SZKOLE
Mediacje prowadzone przez nauczyciela oraz mediacje prowadzone przez uczniów (rówieśnicze).

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania mediacji w warunkach szkolnych - zarówno mediacji prowadzonej przez dorosłych (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy), jak i przez uczniów (mediacja rówieśnicza). Szkolenie będzie obfitowało w przykłady dobrych praktyk wdrożeniowych w polskich szkołach. Będzie oparte na doświadczeniu Fundacji Pracownia Dialogu, która w woj. kujawsko-pomorskim od 2011 r. realizuje projektu z funduszy MEN, Kuratorium Oświaty (program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz środków samorządowych.
Uczestnicy ponadto otrzymają w wersji elektronicznej dokumenty pomocne w prowadzeniu działań mediacyjnych na terenie szkoły lub innej placówki oświatowej, oświatowo-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej.

Program

MEDIACJE W SZKOLE
Mediacje prowadzone przez nauczyciela oraz mediacje prowadzone przez uczniów (rówieśnicze)

Zakres szkolenia z mediacji w szkole (8 godzin dydaktycznych):

 • Mediacja w szkole - warunki wdrożenia (czynniki sukcesu i elementy ryzyka).
 • Mediacja i jej przebieg w warunkach szkolnych. Zasady mediacji i ich zastosowanie.
 • Funkcje i rola mediatora w szkole.
 • Analiza Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych Rzecznika Praw Dziecka (Warszawa, listopad 2017 r.).
 • Symulacja mediacji na postawie przypadku szkolnego. Omówienie.
 • Promocja mediacji w szkole - dobre praktyki.
 • Dokumentacja szkolnego ośrodka mediacyjnego.

Metody szkoleniowe:

 1. Mini wykład
 2. Wykład problemowy
 3. Praca w zespołach/ indywidualna
 4. Studium przypadku
 5. Odgrywanie ról (tzw. symulacje mediacji)
 6. Informacja zwrotna

Kadra

Janusz Kaźmierczak

Wpisany do (1) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, (2) wykazu instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz na (3) listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzonych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.
Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk). W latach 2010-2012 uczestnik studium doktoranckiego w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, a od 2009 roku w Toruniu. Prowadzi głównie mediacje w sprawach karnych, cywilne (w tym gospodarcze) oraz rodzinne. W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od września 2016 roku wiceprezes zarządu SMR. W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Mediator stały wpisany na listy stałych mediatorów ws. cywilnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Mediator i trener w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ukończył Warsztat Umiejętności Trenerskich prowadzony przez Stowarzyszenie „Inicjatywy” w Warszawie. Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu. Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015).

 

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

W celu zapisania się na szkolenie skorzystaj z opcji „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

Koszt szkolenia z mediacji rodzinnych

400 zł/osoba*

Prosimy o przesłanie zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonanej opłaty pod adres: mmiszewska@swps.edu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod wyżej wskazay adres lub pod numer telefonu: (58) 721 46 11

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o dodanie dopisku „Szkolenia Uniwersytetu SWPS Sopot + temat szkolenia”

Informacje dodatkowe:

Studenci i absolwenci SWPS otrzymują zniżki w wysokości:

 • 10% za szkolenie podstawowe z mediacji,
 • 10% za szkolenie z mediacji rodzinnych,
 • 15% za szkolenie z mediacji gospodarczych/cywilnych (w przypadku zrealizowania dwóch pozostałych szkoleń).

Osoby spoza Uniwersytetu SWPS:

 • 10% za szkolenie z mediacji rodzinnych (w przypadku zrealizowania szkolenia podstawowego z mediacji),
 • 15% za szkolenie z mediacji gospodarczych/cywilnych (w przypadku zrealizowania dwóch pozostałych szkoleń).

Regulaminy

Termin

19 stycznia 2019