logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 20 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Diagnoza osobowości
w praktyce

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Adresaci

Szkolenie jest adresowane wyłącznie do studentów i absolwentów psychologii - podczas szkolenia pracujemy z arkuszami testowymi, których mogą używać wyłacznie psycholodzy.

Cele szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności, które umożliwią absolwentom psychologii wykonywanie i interpretowanie diagnozy osobowości legalnymi i dostępnymi narzędziami psychometrycznymi.

Forma zajęć

wykłady, warsztaty, studia przypadków

Rodzaj szkolenia

otwarte

Miejsce

Warszawa
(istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w Wydziałach Zamiejscowych SWPS lub w miejscu zapoponowanym przez klienta)

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program

  1. Rozpoczęcie szkolenia, omówienie programu i zasad szkolenia oraz oczekiwań uczestników. (Wykład, 1 godz.)
  2. Omówienie standardów używania testów psychologicznych (dostępność, legalność, procedury zakupu). (Wykład, studia przypadków, 1 godz.)
  3. Diagnoza testem EPQ-R. (wykład, studia przypadków, 2 godz.)
  4. Diagnoza testem SCID-5-PD. (wykład, studia przypadków, 6 godz.)
  5. Diagnoza testem NEO-PI-R. (wykład, studia przypadków, 4 godz.)
  6. Diagnoza testem MMPI-2. (wykład, studia przypadków, 6 godz.)

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach.

Kadra

Natalia Poplawska

Natalia Popławska

Psycholog (specjalność kliniczna), specjalista diagnozy psychologicznej, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS z przedmiotów dotyczących diagnozy psychologicznej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz pomocy psychologicznej rodzinie; psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Ukończone studia podyplomowe: Praktyczna diagnoza psychologiczna (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako długoletni wolontariusz w Świetlicy Terapeutycznej, działającej na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mierzących się głównie z chorobą alkoholową. Następnie w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na oddziale całodobowym, gdzie do jej głównych zadań należała diagnoza psychologiczna, psychoedukacja oraz oddziaływania terapeutyczne. Obecnie prowadzi prywatną praktyką diagnostyczną i psychoterapeutyczną. Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi, w tym zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości. Prowadzi również interwencję kryzysową w sytuacjach trudnych. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim diagnoza osobowości oraz kontekst zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny Complexu PTSD. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu diagnozy intelektu i osobowości.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

  • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

850 zł/os. - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

950 zł/os. - dla pozostałych kandydatów

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

24-25 października 2020 roku

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.