logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologiczne aspekty traumy dorosłych
Diagnoza zaburzeń po traumie

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z psychologicznymi konsekwencjami występującymi w następstwie traumatycznych zdarzeń. Ponadto analiza psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg reakcji na stres ostry, chroniczny i traumatyczny u dorosłych. Przedstawione zostaną teoretyczne podstawy neurobiologicznego, psychologicznego i społecznego ujęcia zaburzeń po traumie w kontekście wyboru metod terapii traumy. Problemowe reakcje na traumatyczne zdarzenia, w tym PTSD oraz inne powszechne zaburzenia zgodnie z DSM –IV i DSM V oraz ICD -10. Modele kodowania traumy w pamięci autobiograficznej i przewidywanie ryzyka zaburzeń zachowania. Zaburzenia występujące na skutek zdarzenia traumatycznego (GAD, napady paniki, zaburzenia osobowości). Wpływ doświadczanych emocji na zaburzenia czynnościowe pracy mózgu po traumie u osób dorosłych. Wpływ chronicznego lęku w PTSD na zaburzenia uwagi i deficyty hamowania.

Wykształcenie praktycznych umiejętności:w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt).

Program

 • Analiza zakresu reakcji występujących w następstwie traumatycznych zdarzeń oraz ich naturalny przebieg.
 • Modele teoretyczne wyjaśniające genezę zaburzeń po traumie.
 • Analiza wyników badań nad rekonsolidacją śladów pamięciowych zdarzeń traumatycznych w kontekście modeli terapii traumy.
 • Klasyfikacja typów zaburzeń traumatycznych w kontekście predyspozycji do zaburzeń pourazowych.
 • Diagnoza zaburzeń Complex PTSD.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Ilościowe i jakościowe metody diagnozy zaburzeń.
 • Przemoc seksualna jako szczególny rodzaj traumy.
 • Traumatyczna utrata bliskiej osoby. Konsekwencje deprywacji związane z traumą porzucenia.

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze dostaną na zajęciach.

Kadra

E Zdankiewicz 1

dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała

Psycholog, absolwentka UAM. Obecnie starszy wykładowca w Katedrze Psychologii Osobowości w Uniwersytecie SWPS. Wyklada Psycologię osobowości, Psychologię emocji i motywacji, Psychologię kryzysu. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i psychotraumatologii. W 2013 roku jako jedna z czterech osób w Polsce uzyskała Europejski Certyfikat z Psychotraumatologii (ESTSS General Certificate in Psychotraumatology). Ponadto posiada certyfikaty dające uprawnienia do psychoterapii osób po traumie: EMDR, Przedłużonej Ekspozycji, Poznawczo-behawioralnej terapii traumy (Procedury Przetwarzania Poznawczego, i Ekspozycyjnej Terapii Narracyjnej). Prowadzi praktykę kliniczną w Pracowni Psycho - Expert. Prowadzi szkolenia dla instytucji z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych, psychologicznych konsekwencji traumy, wczesnej interwencji kryzysowej w sytuacjach katastrof komunikacyjnych, psychoedukacji, metod terapii traumy. Członek European Society for Traumatic Stress Studies, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Razem z prof. T. Maruszewskim zajęła się genezą i wpływem alaksytymii na zdrowie psychosomatyczne jednostki co zaowocowało wspólną książką Emocje–aleksytymia–poznanie (1998). Ponadto jest autorką licznych artykułów z zakresu mechanizmów adaptacji po traumie oraz książek z psychologii traumy: Zdankiewicz – Ścigała, E., Przybylska, M. (2002). Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psychoneurofizjologiczne. Realizuje projekty badawcze dotyczące psychicznych konsekwencji traumy.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

700 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Nowy termin szkolenia już wkrótce!

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.