logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Sztuka dobrego mówienia

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cel

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prawidłowym postawieniem głosu i jego emisji.
 • Przedstawienie technik, które pozwolą na mówienie nie powodujące forsowania głosu i zmęczenia gardła, a jednocześnie spowodują żeby głos był nośny, posiadał odpowiednią barwę.
 • Uwrażliwienie na staranne, wyraziste mówienie, które sprawiać powinno przyjemność nie tylko mówcy ale i słuchaczowi.

Efekty kształcenia

Wiedza

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:

 • Jakie czynniki wpływają na barwę głosu, jego nośność.
 • Że sposób w jaki mówi oddziałuje pozytywnie lub negatywnie na słuchacza.
 • Że inne zasady obowiązują gdy mówimy do jednej osoby a inne gdy do grupy.

Umiejętności

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Używać właściwego natężenia, tempa, wysokości i barwy w wymaganych warunkach.
 • Rozwijać samokontrolę w procesie dysponowania głosem.
 • Poprawnie wymawiać samogłoski: staccato i legato, w nagłosie, dwie samogłoski w śródgłosie, samogłoski na pograniczu wyrazów.

Program

Główne treści

 1. Wstęp do emisji: ćwiczenia ruchowe i rozluźniające, które mają na celu przygotowanie ciała do działań emisyjnych. Postawa.
 2. Ćwiczenia oddechowe: celem ćwiczeń będzie uzyskanie właściwego toru oddechowego a także nauka nieinwazyjnego wdechu i ekonomicznego wydechu.
  • Ćw. w pozycji leżącej
  • Ćw. w pozycji stojącej
 3. Ćwiczenie fonacyjne:
  • ćw. na luźną krtań
  • ćw. wyzwalające głos
  • ćw. rozdźwięczające rezonatory dolne
  • ćw. rozdźwięczające rezonatory górne
 4. Ćwiczenia z technik mowy – praca z tekstem i „mową spontaniczną":
  • motoryczna rozgrzewka artykulacyjna.
  • praca: nad prawidłowym sposobem wymawiania samogłosek w izolacji, w zbiegach samogłoskowych występujących w wyrazie, w wyrażeniach, zdaniach.
  • nad tempem wypowiedzi.
  • nad długością frazy
  • nad intonacją
  • nad dźwięcznością i nośnością mowy.

Uwaga: Podczas szkolenia obowiązuje swobodny, niekrępujący ruchów strój. 

Kadra

Ewa Szmyd

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Logopeda, specjalizuje się w zakresie logopedii artystycznej i medialnej. Prowadzi zajęcia z emisji głosu i technik mówienia. Od 2004 roku nieprzerwanie i intensywnie prowadzi zajęcia z emisji głosu i technik mówienia min. dla doktorantów Politechniki Warszawskiej i studentów Wyższej Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Poza tym prowadziła również szkolenia dla wykładowców PW, UW, SWPS. Współpracowała z takimi instytucjami jak Instytut Badań Edukacyjnych MEN, Mazowiecki Wojewódzki Urząd Pracy, Lubelski Wojewódzki Urząd Pracy , domem mediowym MediaCom. W swojej pracy pokazuje jak pracować nad swoim głosem, jego piękną barwą i brzmieniem, nad poprawną i precyzyjną wymową, daje „narzędzia” do pracy nad sztuką dobrego mówienia.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

299 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

7 marca 2020

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.