logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

prof. dr hab.

Teresa Rzepa

Kierownik Katedry Psychologii Ogólnej i Historii Psychologii
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, psychoterapeuta, były biegły sądowy, doradca personalny i trener kadry kierowniczej. Zajmuje się psychologią komunikowania się, psychologią zdrowia, psychologią zarządzania, psychobiografistyką, a także historią myśli psychologicznej oraz praktyką psychologiczną. Interesuje się przebiegiem komunikacji w różnych relacjach i sytuacjach społecznych (bliskie związki, lekarz-pacjent, przełożony-podwładny, człowiek wobec chorób wstydliwych i napiętnowanych), terapią poznawczo-behawioralną i krótkoterminową.

Autorka i redaktorka około 500 artykułów i książek, m.in.: „O interpretowaniu psychologicznym” (2002), „Psychologia komunikowania się dla menedżerów” (2006), „O studium przypadku i portretowaniu psychologicznym” (2006), „Historia polskiej myśli psychologicznej” (2009, z B. Dobroczyńskim), „Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry” (2011, z J. Szepietowskim i R. Żabą), kilkutomowego cyklu „Na drogach i bezdrożach historii psychologii” (2011-2016, z C. W. Domańskim) oraz wielu raportów z badań medyczno-psychologicznych. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz 24 nagrody rektorskie (UAM i US). Przez 12 lat pracowała jako doradca personalny i trener kadry menadżerskiej, przez 9 lat była biegłym sądowym, a przez 3 lata prowadziła szkolenia z zakresu promocji zdrowia i komunikowania się z pacjentem.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, stosowanej psychologii społecznej, historii myśli psychologicznej oraz fakultet z psychologii komunikowania się.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia komunikowania
  • Psychologia zdrowia
  • Psychologia zarządzania
  • Psychobiografistyka
  • Wstydliwe choroby

Informacje prasowe