logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Warszawa 14-06-2019

Starszy administrator sieci i systemów

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego administratora sieci i systemów. Termin nadsyłania dokumentów mija 14 czerwca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zadania Administracja siecią LAN/Wan opartą o przełączniki CISCO; Administracja domeną AD i...

Czytaj więcej

Poznań 14-06-2019

Badacz w projekcie naukowym - 2 wakaty

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Badacza w projekcie naukowym (stypendysta) „Mindfulness as an intervention reducing retaliatory aggression to social exclusion among collective narcissists”. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania aplikacji...

Czytaj więcej

Poznań 14-06-2019

Badacz w projekcie naukowym

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Badacza w projekcie naukowym „Mindfulness as an intervention reducing retaliatory aggression to social exclusion among collective narcissists”. Miejsce pracy: Poznań. Termin nadsyłania aplikacji mija...

Czytaj więcej

Warszawa 21-06-2019

Badacz w projekcie naukowym

Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Badacza w projekcie naukowym OPUS pt. „Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów...

Czytaj więcej

Wrocław 25-06-2019

Stypendysta/ka w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/ki w projekcie realizowanym w ramach programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pt. „A theory-based online-delivered intervention to promote weight loss...

Czytaj więcej

Warszawa 28-06-2019

Stypendysta/ka w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/ki w projekcie badawczym, pt.:„Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów: Identyfikacja ograniczeń związanych z wiekiem oraz mechanizmów kompensacyjnych” finansowanym przez NCN...

Czytaj więcej

Wrocław 30-06-2019

Stypendysta/ka w projekcie badawczym

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty/tki w projekcie badawczym pt. „Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji” finansowanym przez NCN nr 2018/31/D/HS6/02899 w ramach konkursu SONATA, którego kierownikiem...

Czytaj więcej

Warszawa 30-06-2019

Specjalista ds. rozliczeń sprzedaży

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń sprzedaży. Termin nadsyłania dokumentów mija 30 czerwca 2019 r. Miejsce pracy: Warszawa.  APLIKUJĘ Zadania Wprowadzanie do systemu cenników opłat związanych z tokiem studiów wyższych, podyplomowych...

Czytaj więcej

Warszawa 30-06-2019

Koordynator programu Erasmus+

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynatora programu Erasmus+. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Organizacja wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni w ramach Programów Erasmus+ oraz PO...

Czytaj więcej

Warszawa 30-06-2019

Specjalista ds. międzynarodowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. międzynarodowych. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Komunikacja z partnerami zagranicznymi, przygotowywanie oficjalnych pism, korespondencji, dokumentów, w języku polskim i...

Czytaj więcej

Warszawa 30-06-2019

Asystent/ka biura Rektora

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta/ki biura Rektora. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Wsparcie Rektora i władz uczelni w wykonywanych zadaniach, w tym m.in. w przygotowanie...

Czytaj więcej

Warszawa 30-06-2019

Specjalista/ka ds. studenckich

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. studenckich  w Centrum Spraw Studenckich. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Codzienny kontakt ze studentami (w tym obcokrajowcami) - zapewnienie...

Czytaj więcej

Warszawa 30-06-2019

Starszy Specjalista ds. międzynarodowych

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Specjalisty ds. międzynarodowych. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Współpraca z uczelniami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, w tym prowadzenie korespondencji roboczej...

Czytaj więcej

Warszawa 30-06-2019

Młodszy Specjalista ds. PR

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. PR. Miejsce pracy: Warszawa. Termin nadsyłania aplikacji mija 30 czerwca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Nawiązywanie i rozwijanie relacji z mediami, naukowcami i partnerami uczelni; Planowanie i realizacja...

Czytaj więcej

Katowice 05-07-2019

Specjalista/ka ds. studiów podyplomowych i szkoleń

Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach poszukuje kandydata/tki na stanowisko Specjalisty ds. studiów podyplomowych i szkoleń. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 5 lipca 2019 r. Miejsce pracy: Katowice.   APLIKUJĘ Zakres odpowiedzialności Udzielanie informacji na temat oferty...

Czytaj więcej

Rzeszów 05-07-2019

Specjalista/ka ds. obsługi szkoleń

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki obsługi szkoleń (praca dorywcza na umowę zlecenie). Miejsce pracy: Rzeszów. Termin nadsyłania aplikacji mija 5 lipca 2019 r.  APLIKUJĘ Zadania Obsługa słuchaczy i wykładowców; Przygotowanie sal, powitanie uczestników, dystrybucja materiałów...

Czytaj więcej