logo uswps nazwa 3

Uczelnia

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko Badacza/Badaczki w projekcie naukowym, pt.: „Upodmiotowienie młodych migrantów w trudnej sytuacji poprzez płynną integrację” (akronim: MIMY)”, finansowanym z programu Horyzont 2020, którego kierownikiem jest prof. Izabela Grabowska. Miejsce pracy: Warszawa. Wymiar zatrudnienia: pełen etat. Termin nadsyłania aplikacji mija 20 grudnia 2019 r

APLIKUJĘ

Nazwa i opis projektu badawczego

„Upodmiotowienie młodych migrantów w trudnej sytuacji poprzez płynną integrację” (akronim: MIMY)

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej Horyzont 2020, realizowany w konsorcjum 12 państw europejskich pod przewodnictwem Uniwersytetu w Luksemburgu. Kierownikiem projektu w Polsce jest prof. Izabela Grabowska.Celem projektu MIMY jest zbadanie procesów integracji młodzieży (15-17) i młodych dorosłych migrantów (w wieku od 18 do 29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i/ lub objętych dyktaturami. MIMY skupia się na procesach integracyjnych młodych migrantów i zrozumieniu ich codziennych relacji międzykulturowych z lokalną populacją, co prowadzi do głównego pytania badawczego: Jak wspierać w Europie procesy płynnej integracji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych, by zwiększyć korzyści społeczne i ekonomiczne z i dla migrantów?

Zadania

 • Wsparcie pod kątem administracyjnym i komunikacyjnym kierownika polskiego zespołu projektowego;
 • Rekrutacja uczestników badań;
 • Przeprowadzanie badań wraz z innymi członkami zespołu;
 • Zbieranie danych wraz z innymi członkami zespołu;
 • Kodowanie danych;
 • Analiza i interpretacja zebranych danych;
 • Udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych.

Wymagania

 • Tytuł magistra lub stopień doktora (do dwóch lat po doktoracie) w dziedzinie nauk socjologicznych, psychologii, nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów;
 • Zainteresowania badawcze w zakresie badań migracyjnych, badań młodzieży, metodologii;
 • Min. 1 rok doświadczenia w zakresie realizacji projektów badawczych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Znajomość podejścia “metod mieszanych”;
 • Znajomość strategii rekrutacyjnych uczestników badań;
 • Umiejętność przeprowadzania pogłębionych wywiadów;
 • Umiejętność kodowania i analizy danych jakościowych (najlepiej w Atlas.ti);
 • Umiejętność pracy w dużych i małych zespołach;
 • Znajomość języków obcych używanych przez młodych migrantów w Polsce będzie dodatkowym atutem.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe -20% oceny;
 • Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym - 70% oceny;
 • Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań - 10% oceny.

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dydaktycznej i naukowej oraz rozwój innych dyscyplin, w tym informatyki. Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. Uniwersytet SWPS od wielu lat współpracuje z firmami i jednostkami naukowymi z sektora IT, mając tym samym udział w opracowaniu wielu innowacyjnych rozwiązań, np. takich, jak robot edukacyjny Photon, czy aplikacja do badania jasności tekstów w języku polskim - Jasnopis. Łącząc wiedzę psychologiczną z informatyką, nasi badacze tworzą aplikacje i systemy informatyczne, podnoszące jakość życia, jak np. Beviado.

Oferujemy

 • Umowę o pracę z zamiarem zawarcia na okres 34 miesięcy (okres umowy może ulec zmianie w zależności od długości trwania projektu);
 • Wynagrodzenie 1430-1480 Euro brutto brutto (pomniejszone o zobowiązania publiczno-prawne wynikające z przepisów prawa);
 • Wynagrodzenie wypłacone w przeliczeniu na PLN, może się wahać w zależności od kursu euro;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych
  • listę publikacji
  • nagrody za udział w projektach badawczych
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.
 • Kopia przykładowej publikacji w PDF
 • Kopia dyplomu doktora w PDF.
 

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY
Termin nadsyłania aplikacji: 20 grudnia 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 stycznia 2020 r.
Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2020 r.

Skład Komisji Konkursowej:
prof. Izabela Grabowska - Przewodniczący Komisji
prof. Mikołaj Cześnik - Członek komisji, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
Dominika Blachnicka-Ciacek - Członek komisji, pracownik Instytutu Nauk Społecznych
Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

Link do REGULAMINU
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.