hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych istnieje od 2001 roku. Wydział ma charakter multidyscyplinarny. Skupia reprezentantów takich dyscyplin jak kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, antropologia kultury, filmoznawstwo, nauki o mediach, nauki polityczne, socjologia, ekonomia i zarządzanie.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
2248studentów
6291absolwentów
354pracowników dydaktycznych
49projektów badawczych realizowanych w 2016 r.
5.8miliona zł na projekty badawcze w 2016 r.

 

Dziekan

Znalezione obrazy dla zapytania mirosław filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak

Dziekan
mfiliciak@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Pełnomocnicy Dziekana

Czesnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego
mczesnik@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Barbara Giza

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Barbara Głębicka-Giza

Pełnomocnik Dziekana ds. relacji zewnętrznych
bgiza@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Znalezione obrazy dla zapytania paweł pyrka

dr

Paweł Pyrka

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji dydaktyki
ppyrka@swps.edu.pl

Mateusz Skrzeczkowski

dr

Mateusz Skrzeczkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
mskrzeczkowski@swps.edu.pl

Znalezione obrazy dla zapytania agnieszka pantuchowicz

dr

Agnieszka Pantuchowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. dorobku naukowego
apantuchowicz@swps.edu.pl

 

Kadra naukowa Wydziału

Wydział zatrudnia obecnie czterdziestu trzech pracowników ze stopniem doktora oraz trzydziestu ośmiu samodzielnych pracowników naukowych, z których szesnastu posiada tytuł naukowy. Zdecydowana większość kadry naukowej Wydziału związana jest z naszą Uczelnią od wielu lat, a w niektórych przypadkach związek ten poprzedzał powstanie samego Wydziału w 2001.

Kadra naukowa Wydziału jest zróżnicowana dyscyplinarnie i pokoleniowo, a Uczelnia zapewnia jej odpowiednie warunki do stabilnego rozwoju zawodowego. Więcej informacji »

Projekty badawcze

Kadra Wydziału prowadzi prace badawcze zarówno w obrębie reprezentowanych dyscyplin naukowych, jak i badania interdyscyplinarne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, które znajdują swój wyraz w publikowanych rozprawach, monografiach i artykułach naukowych. Kadra naukowa WNHiS bierze również udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz współpracuje z uczelniami zagranicznymi.

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie kulturoznawstwa (od 2007), uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie socjologii (od 2008), uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie literaturoznawstwa (od 2015) oraz uprawnienia do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w zakresie kulturoznawstwa (od 2009). Więcej informacji »

Dotychczas Rada naszego Wydziału nadała czterdzieści jeden stopni doktora kulturoznawstwa, dziesięć stopni doktora socjologii oraz dwadzieścia trzy stopnie doktora habilitowanego w zakresie kulturoznawstwa. Obecnie prowadzone są również cztery postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora.

Oferta dydaktyczna

Obecnie wydział kształci studentów na dziewięciu specjalnościach w ramach siedmiu kierunków studiów. Wśród nich są profesjonalne studia dziennikarskie, projektowe studia kulturoznawcze, praktyczne specjalności filologiczne obejmujące pięć języków, nowoczesne programy z obszaru nauk społecznych (Zarządzanie i przywództwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz unikatowe studia azjatyckie obejmujące praktyczną naukę języka chińskiego.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego »

Nasze cele

Ze względu na charakter prowadzonych badań zarówno jako dydaktycy, jak i zabierający głos na forach publicznych eksperci, czujemy się odpowiedzialni za kształtowanie postaw obywatelskich. Wierzymy w społeczne zobowiązania nauki i w potrzebę uwrażliwiania studentów na wartość inności, zróżnicowania i wolności.

Nie mniej ważnym dla nas celem jest zapewnienie jak najlepszego startu naszym absolwentom na rynku pracy przez wypracowywanie umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na wykorzystywanie szans, jakie niosą za sobą globalne transformacje gospodarczo-polityczne.

Kontakty

Dziekanat

Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 201

Godziny pracy

 • 18 czerwca (wtorek) 11:00 - 15:00
 • 19 czerwca (środa) 10:00 - 14:00
 • 20 czerwca (czwartek) zamknięte
 • 21 czerwca (piątek) zamknięte
 • 22 czerwca (sobota) 09:00 - 15:00
 • 23 (niedziela) czerwca zamknięte
 • 24 czerwca (poniedziałek) zamknięte
 • 25 czerwca (wtorek) 10:00 - 14:00
 • 26 czerwca (środa) 10:14 - 14:00
 • 27 czerwca (czwartek) 10:00 - 14:00
 • 28 czerwca (piątek) 10:00 - 14:00
 • 29 czerwca (sobota) 09:00 - 15:00
 • 30 czerwca (niedziela) 09:00 - 14:00
 • 1 lipca (poniedziałek) 10:00 - 14:00

telefon odbierany jest w dni powszednie w godzinach pracy dziekanatu

Biuro Dziekana

Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 106

Godziny pracy

 • od poniedziałku do piatku: 9.00-15.00