Instytut Nauk Społecznych - Uniwersytet SWPS

logo uswps nazwa 3

Warszawa

Instytut Nauk Społecznych powstał w 2012. Kształcimy socjologów na studiach I stopnia (specjalność Badania i rozwój w biznesie) i II stopnia (specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi).

Oferta dydaktyczna

Studia Badania i rozwój w biznesie kształcą specjalistów zajmujących się planowaniem, organizacją i komunikacją badań przeprowadzanych na zlecenia firm i korporacji oraz kompleksową analizą uzyskanych wyników. Studenci zdobywają nie tylko zaawansowane umiejętności analityczne niezbędne do profesjonalnego opracowania badań biznesowych, lecz także wiedzę psychologiczną i socjologiczną na temat człowieka. Wiedza ta ułatwia zrozumienie intencji i zachowań konsumenta, co z kolei umożliwia odpowiednie podejście do określonego zjawiska społecznego. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów socjologicznych o specjalności Badania i rozwój w biznesie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to umiejętność tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej i budowania jej kapitału ludzkiego. Studia z tego zakresu łączą wybraną wiedzę z takich dziedzin, jak socjologia, psychologia, ekonomia i zarządzanie, a ich program koncentruje się na kształceniu u studentów praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie human resources, m.in. prowadzenia rekrutacji, ewaluacji talentów, skutecznego motywowania, fuzji i outplacementu, coachingu oraz przywództwa. Absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów socjologicznych o specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi. Ofera dydaktyczna Instytutu »

Działalność badawcza

Kilkunastoosobowa kadra Instytutu jest aktywna w rozmaitych projektach badawczych, zarówno realizowanych na Uniwersytecie SWPS, jak i poza nim. Główne kierunki badawcze badaczy pracujących w Instytucie obejmują tematykę: zmiany społecznej; polityki społecznej; migracji; społecznego wymiaru nowych technologii i technologicznych rewolucji; systemów wartości, ich zmian i roli w polityce; jakości polskiej demokracji, zachowań wyborczych i wiedzy politycznej Polaków; międzynarodowych trybunałów karnych w byłej Jugosławii i w Rwandzie; ludobójstwa i jego społeczno-politycznych konsekwencji.

Dyrekcja

258 mikolaj czesnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

Dyrektor Instytutu
mczesnik@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Pracownicy

Centrum Studiów nad Demokracją

  • prof. dr hab. Radosław Markowski
  • dr Agnieszka Kwiatkowska
  • dr Igor Lyubashenko
  • dr Benjamin Stanley

Kontakt

Dyrektor Instytutu

dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS 
e-mail: mczesnik@swps.edu.pl

Lokalizacja

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
Pokój N232, N234, N235, II piętro

Drukuj