logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Wojciech Burszta
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Kulturoznawstwa
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO Wojciech Burszta3

prof. dr hab. 

Wojciech Burszta

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor w Katedrze Kulturoznawstwa

Dla mediów

Profil naukowy

Wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Interesuje się teorią i praktyką współczesnej kultury, w tym popkultury i popnacjonalizmu. Zajmuje się badaniami z kręgu antropologii współczesności i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu i symbolu, a także zjawiskami kontestacji i anarchii w społeczeństwach liberalnych.

Autor kilkunastu książek i ponad 300 artykułów poświęconych kulturze współczesnej. Zasiada w radach naukowych wielu czasopism krajowych i międzynarodowych, m.in. „Kultura i Historia”, „Autoportret” i „Contradictions”. Jest przewodniczącym rady naukowej „Przeglądu Kulturoznawczego”. Redaguje półrocznik „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”. Jest członkiem-założycielem Polskiego Instytutu Antropologii oraz Fundacji Instytut im. Jerzego Kmity, a także członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. W roku 2014 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Glora Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Złoty Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu antropologii kulturowej, teorii nacjonalizmu, badań nad kontestacją, rasą i kolonializmem.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Teoria i praktyka współczesnej kultury
 • Antropologia współczesności
 • Język i kultura
 • Problematyka mitu i symbolu
 • Zjawisko kontestacji i anarchii w społeczeństwach liberalnych
 • Konsumpcjonizm
 • Etniczność i wielokulturowość

Informacje prasowe

  Materiały Wideo

  Wszystko, co ważne – rozmowa