logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
dr inż., prof. Uniwersytetu SWPS
Zenon Chaczko
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki
czarny

dr inż., prof. Uniwersytetu SWPS

Zenon Chaczko

Wydział Projektowania w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Informatyki

Profil naukowy

Inżynier informatyk, projektant systemów, badacz, dydaktyk i promotor prac doktorskich. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne – przez ponad 20 lat pracował jako inżynier, projektant i manager w branży teleinformatycznej, finansowej oraz różnych aplikacji przemysłowych w dziedzinie systemów zarządzania i kontroli.

Jest wieloletnim pracownikiem naukowym i dydaktycznym Wydziału Elektroniki i Inżynierii Danych Technik Informacyjnych Politechniki w Sydney, Australia. Doktor nauk technicznych, specjalność informatyka i systemy sztucznej inteligencji. Od 2001 roku prowadzi badania naukowe i prace dydaktyczne w dziedzinie bioniki, Internetu Rzeczy i sztucznej inteligencji. Specjalizuje się w systemach antycypacyjnych (AI), middleware i bioniki dla bezprzewodowych sieci sensorowych.

Jest autorem ponad 300 prac naukowych (ponad 1700 cytowań) i współautorem kilku innowacyjnych teorii AI oraz modeli obliczeniowych. Jego niedawne prace nad złożonymi symulacjami systemów, a także lokalizacją czujników, grupowaniem, detekcją, agregacją danych i algorytmami śledzenia zyskały duże uznanie w środowisku naukowym. Aktywny uczestnik różnych programów współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelniami zagranicznymi w Stanach Zjednoczonych, Australii, Meksyku, Austrii, Hiszpanii i Wietnamu. Inicjator i kierownik wielu projektów naukowych i konferencji w dziedzinie Internetu Rzeczy, nauczania projektowania i architektury systemów komputerowych, projektowania systemów rozproszonych oraz systemów inżynierii wspomaganej komputerem.

Obecnie nadal jest jest pracownikiem naukowym i profesorem na University of Technology w Sydney oraz aktywnym członkiem różnych grup naukowych jako specjalista od Internetu Rzeczy i systemów sztucznej inteligencji.

Zakres badań naukowych i zainteresowań: teoria i praktyka dużych systemów, bionika/biomimetyka, Internet Rzeczy, systemy sztucznej inteligencji (AI), sieci sensoryczne, systemy rozproszone i wbudowane.